Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!


   Dalyvavimas respublikinėje ,,Savaitės be patyčių” akcijoje ,,Saulėtekio” progimnazijos mokiniams - jau smagi būtinybė. Vykstant renginiams atsiranda galimybė giliau pažvelgti į patyčių problemą, ugdytis toleranciją, draugiškumą mokyklinėje aplinkoje, bandyti atskleisti savo mintis, pasitelkiant įvairias meninės raiškos priemones.
   Nuo kovo 14-osios visą savaitę klasių valandėlių metu vyko pokalbiai patyčių prevencijos tema, mokiniai diskutavo, kalbėjo “skaudžiomis” temomis, mokėsi prašyti ir siūlyti pagalbą. Visi – nuo pradinuko iki aštuntoko - mokėsi alternatyvaus patyčioms elgesio.
   Pats masiškiausias renginys šią savaitę vyko trečiadienį – konkurse patyčių prevencijos tema „Būk mano draugas” dalyvavo 5-8 klasių komandos. Konkurso užduotys komisijos, kurią sudarė direktoriaus pava-duotoja ugdymui J. Anilionienė ir mokyklos psichologė A. Svetikienė, buvo vertinamos 10 balų sistema.
   Mokiniai turėjo atlikti penkias užduotis. Pirmoji – namuose sukurto šūkio, kuriame atsiskleistų draugystės ir bendravimo temos, pristatymas. Iš saulėtekiečių pademonstruotų namų darbų buvo galima suprasti, kas padeda išlaikyti draugystę ir kas ją griauna, kas vaikus džiugina, o kas skaudina, kaip padėti geriau pasijusti draugui ir sau sunkioje situacijoje. Kai kurios komandos buvo sukūrusios šūkius apie smurto, priekabiavimo sukeliamas emocijas, siūlė išeitis, kaip pačiam netapti smurtautoju. Vertinimo komisija skyrė balus už kūrybiškumą, temos atskleidimą, originalumą, estetiškumą.
   Antroji užduotis – vaidybinė. Inscenizuodami konkurso metu pateiktos patyčių situacijos sprendimą, mokiniai pademonstravo turimas žinias bei gebėjimą jas taikyti, empatiją, kūrybiškumą. Pasirodantiesiems scenoje plojo ir palaikyti draugų atėję bendraklasiai, ir kitų komandų nariai.
   Kad komisija palankiai įvertintų muzikinę užduotį, komandoms reikėjo ne tik sukurti iš pateiktų žodžių trumpą eilėraštuką, bet ir, pasirinkus žanrą, kūrinėlį sudainuoti. Ir ko tik nedemonstravo konkurso dalyviai! Buvo galima pasiklausyti repo, popso, džiazo, operos...
   Dar viena užduotis – mokinių žinių apie patyčias, jų paplitimą, pagalbos ir savipagalbos būdus, gebėjimą atskirti mitus ir tikrovę patikrinimas. Buvo aišku, kad ji tokia, prie kurios teks nemažai paplušėti, bet konkurso dalyviai susitvarkė visai nesunkiai, nes puikiai bendradarbiavo grupelėse.
   Konkursas buvo baigtas kiekvienai komandai sukūrus po pasiūlymų lapą „Gyvenkime gražiau, saugiau, taikiau“. Vertinimo komisija atkreipė dėmesį į tai, ar pasiūlymai praktiški , įgyvendinami, ar atitinka mokyklos realijas, vertybių sistemą. Beliko susumuoti rezultatus ir paskelbti konkurso nugalėtojus. Konkurso nugalėtojai – 5b klasės mokiniai, antrieji – 8a ir 6b klasių šaunuoliai, o tretieji – 5c ir 6c klasių komandos.
   Paskutinis „Savaitės be patyčių“ renginys – kovo 17 d. surengta apvalaus stalo diskusiją. Joje dalyvavo po du 5-8 klasių mokinius, Mokinių parlamento nariai, mokyklos administracijos atstovai, pedagogai, kunigas Rimantas Kaunietis. Tą popietę buvo analizuojamos socialinės situacijos, patyčių problema mokyklos kontekste, surandami konkretūs socialiai priimtini elgesio modeliai ir „žirklės“ tarp tinkamo ir netinkamo elgesio epizodo. Diskusijos teiginiai apibendrino visą „Savaitės be patyčių“ svarbą kiekvienam renginio dalyviui.

V. Lizdenienė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.