Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

   Gegužės paskutiniąją savaitę jau dvidešimt ketvirtą kartą Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuojama Šokių šventė. Joje visada sulaukiame didelio būrio svečių. Mokyklos pradinukai– šios šventės šeimininkai. Jie džiugina ne tik ugdymo įstaigos mokytojus, administraciją, bet ir tėvelius, senelius ar šiaip išgirdusius muziką ir stabtelėjusius mokyklos kieme praeivius.

   Šiemetinę šventę pradėjome „Lambados“ šokiu, mums mielai talkino mokytojos metodininkės V. Skukauskienės vadovaujamas choras „Sol la si“. Džiugu, kad tokią iškilmingą dieną progimnazijos direktorius A. Gedeikis „Saulės“ ženkliukus įteikė labiausiai nusipelniusiems pradinių klasių mokiniams, o padėkos raštus - mokyklą palaikantiems tėveliams. Juos sveikino šokėjai ir progimnazijos pop choras „Mažieji dainorėliai“, kurio vadovė – vyresnioji muzikos mokytoja S. Kamantavičienė.

   Šių metų šokių šventės pavadinimas – „Po vaikystės saule“. Mūsų pradinukai – vaikai, kuriems smagu kiekvienais metais būti vis didesniems ir didesniems, visiems kartu džiaugtis taip maloniai šildančiais saulės spinduliais, vaikyste, kuri  palieka tiek daug gražių prisiminimų visam gyvenimui. Tačiau laikas bėga greitai. Štai ir vėl  išleidžiame pradinę mokymo pakopą baigusius ketvirtokus. Siekdami  pažaboti  nenuoramą  vaikystę ir puoselėdami tautinį meną, savo pavasarinės šventės metu šokome lietuvių liaudies šokius „Noriu miego“, „Delnų polką“, „Žvirblį ir zylutę“, „Gyvatarą“, „Mešką“, „Gransferą“, „Du gaidelius“ ir, aišku, „Suktinį“, kuriuo baigėme šventę.

   Jau ne pirmą kartą organizuodama šį renginį, džiaugiuosi, kad 3-4 klasių pradinukai per mokslo metus Šokių šventei ruošiasi labai atsakingai. Matau, kad neatsilieka ir mažiausieji – stengiasi vytis vyresniuosius, įnešdami vėjavaikiškumo, kuris paskatina mane ieškoti vis naujų šokio raiškos priemonių. Rengdama šią šventę, nuoširdaus palaikymo sulaukiu iš mokyklos administracijos, todėl stengiuosi, kad šokis rastų vietos kiekvieno vaiko širdyje. Juk taip smagu, kai visi kartu galime ne tik žodžiu nuoširdžiai padėkoti vienas kitam už tai, kad esame, bet ir atrasti vis kitokių bendravimo būdų.

Šokio mokytoja A. Šidlauskaitė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.