Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 

   Gegužės 24- ąją išvykome į Vilnių ir vienai dienai tapome piligrimais. Pirmoji mūsų aplankyta vieta buvo Vilniaus arkikatedra bazilika. Ten buvo specialiai mums aukojamos Šv. Mišios. Joms pasibaigus, iš mokytojos rankų gavome piligrimų pasus, skiriamus visiems, lankantiems Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Piligrimas, apsilankęs šventovėje, gali gauti antspaudą pase.
   Toliau tęsėme savo piligriminę kelionę po Gailestingumo šventoves ir ne tik. Keliavome pro Bernardinų sodą į pranciškonų vienuolyną. Ten vienas iš vienuolių mums papasakojo apie vienuolyną, jo gyventojų kasdienybę. Pasiklausę pasakojimo toliau skubėjome į hospisą bei Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną. Išklausėme įdomaus pasakojimo apie hospisą ir netgi gavome saldainių su ypatingais namų darbais. O vienuolyne viena sesuo mums papasakojo apie Šv. Faustinos nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Kuomet baigėme savo apsilankymą šiose dviejose vietose, keliavome aplankyti likusių trijų Gailestingumo šventovių Vilniuje ir jose gauti antspaudų. Pirmiausia užėjome į Šv. Ignoto bažnyčią, toliau keliavome į Dievo Gailestingumo šventovę, kur pamatėme Gailestingojo Jėzaus paveikslo originalą. Galiausiai pasiekėme Aušros vartų koplyčią. Gavę antspaudus bei sužinoję daug naujų dalykų, traukėme link autobuso ir - atgal į Panevėžį.

7 klasės mokinė Akvilė Svidraitė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.