Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 Progimnazijos administracija

 

 

 

JOVITA ANILIONIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

LORETA VALICKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

ALGIRDAS GEDEIKIS

Progimnazijos direktorius 

PROGIMNAZIJOS DIREKTORIAUS ALGIRDO GEDEIKIO 2019 m. VEIKLOS ATASKAITA

 

GINTAUTAS JUŠKA

Direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams

 

IRENA GASIŪNIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.