Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

IMG 2829 

   „Saulėtekio“ progimnazijos 5-7 klasių moksleiviai 2016 m. spalio 13d. vyko į piligriminę kelionę. Kelionės tikslas buvo priimti Popiežiaus skelbiamą Jubiliejinių Dievo Gailestingumo metų žinią, atpažinti Dievo Gailestingumo ženklus Dievo garbėje (šventovėse, maldose ir kt.) bei mūsų kasdienybėje.
   Mokiniai lankė Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyno ansamblį, meldėsi ant stebuklingų laiptų. Ekskursijos dalyviai susipažino su Šiluvos bazilika ir Dievo Motinos apsireiškimo koplyčia. Jie šventė šv. Mišias Šiluvos Bazilikoje kartu su mokyklą globojančiu Švč. Trejybės bažnyčios kunigu R. Kauniečiu. Vaikai lankė Kryžių kalną, palikdami atvežtus buvusių mokyklos mokinių pagamintus kryžius.
   Išvyka visiems patiko. Nors išgyventi piligrimystę mokiniams nebuvo lengva, tačiau puiki bendrystė ir bendradarbiavimas persmelkė kiekvieną keliauninką.

IMG 2833

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.