Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

   Penktadienį, spalio 28 d.,  baigėsi šventinė „Saulėtekio“ progimnazijos Vardadienio savaitė. Tądien nuo ankstyvo ryto net 15-oje dirbtuvių virė darbas. Visi – nuo penktoko ligi aštuntoko – triūsė kurdami šventinius pristatymus.  Na, o ką pavyko sukurti, mokiniai parodė susirinkę į baigiamąjį koncertą. 

   Plunksnos brolių menės dalyviai pašlovino mokyklą puikiu kūriniu – perskaitė pačių sukurtą odę „Saulėtekiui“. Dirbtuvei vadovavo lietuvių kalbos mokytoja Asta Masiliūnienė.

   Pasveikinimus mokyklai anglų kalba perskaitė 5-tų ir 8-ų klasių mokiniai, dalyvavę Designer's room ir Artists space dirbtuvėse. Juos konsultavo anglų kalbos mokytojos Edita Šukienė, Ramunė Ražanskienė ir Regina Beinartaitė. 

   Tradicijų virtuvėje mokiniai kartu su mokytojomis Virginija Žičkaite, Migle Vitkūniene ir Vilija Lizdeniene diskutavo apie tradicijas ir parengė plakatą apie tradicijų prasmę.

   O štai Protų bokštų klube ir Visažinių kambaryje susirinkę mokiniai visus  nustebino tokiais dalykais, kurių tikrai apie mokyklą nežinojome. Jie, konsultuojami matematikos mokytojų Daivos Žemaitienės, Gražinos Šuškevičienės ir informatikos mokytojų Auksės Stasiškienės bei Daivos Juknienės, tyrė klasių lankomumą, skaičiavo dažniausius ir rečiausius mokinių ir mokytojų vardus, gimtadienius ir kitus įdomius dalykus ir visa tai skaidrėse pateikė diagramomis, procentais, skaičiais. Nuotaikų studijoje, kuriai vadovavo dailės mokytoja Danutė Kalendienė, matyt, buvo rudeniškos nuotaikos, nes šioje dirbtuvėje sukurtoje popierinių drabužių kolekcijoje vyravo šiltos žemės spalvos.

   Dabar dažnai kalbama apie tai, kad Lietuvoje vis dažniau pūsteli modernūs europietiški ar amerikietiški vėjai. Spalio 31-ąją – Helovinas (liet. Vaiduoklių šventė). Matyt, šita „vaiduokliška“ infekcija darganotą rudenį užsikrėtė ir Linksmojoje virtuvėje būtent šia tema gaminę skanumynus mokiniai. Dirbtuvei  vadovavo virtuvės šefė – dailės mokytoja Vitalija Balčiūnienė. 

   Daug vaikų šiandien rytą skubėjo į Sporto akademiją, kur juos treniravo kūno kultūros mokytojai Genovaitė Taučienė ir Gintautas Krugiškis. O šokių salėje nuolat skambėjo muzika – ten įsikūrusioje Judesio akademijoje mokytoja Agnė Šidlauskaitė mokė vaikus atsipalaiduoti šokant. Parengtą kompoziciją „Išlaisvink save" žiūrovai lydėjo garsiais plojimais.  

   Dirbtuvių Fairy-tale experts ir Poet's corner vaikai, kuriuos konsultavo anglų kalbos mokytojos Zina Girdvainienė ir Živilė Bagušienė, suvaidino pasaką, perskaitė sveikinimą ir padainavo dainą.  

   Geografų kampe kartu su mokiniais dirbo net 4 mokytojai: mokyklos direktorius Algirdas Gedeikis, jo pavaduotoja Irena Gasiūnienė, istorijos mokytoja Elvyra Rūkštelienė ir geografas Svajūnas Gaigalas. Dirbtuvėse buvo sukurtas „Saulėtekio“ geografijos žemėlapis, kuriame pavaizduota, kiek ir iš kurių Panevėžio gatvių  mokinių mokosi progimnazijoje. 

   Teatro laboratorijoje dalyvavę vaikai scenoje vaidino anekdotus apie Petriuką ir blondines, o Garsų konservatorijos „pirmakursiai“, vadovaujami mokytojos Virginijos Skukauskienės, renginį baigė smagia, pačių sukurta daina apie mokyklą.  

   Mokyklos direktorius mokiniams ir mokytojams Vardadienio proga įteikė padėkas, o sportininkams – tinklinio ir kvadrato varžybų nugalėtojams – pereinamąsias taures. 

   Dirbtuvių šūkis PATIRK, ATRASK, IŠMOK pasitvirtino. Valandos, praleistos dirbtuvėse, tikrai buvo prasmingos ir neprailgo: mokiniai susirado naujų draugų, kartu kūrė, sužinojo daug įdomių dalykų, kai kas pirmą kartą užlipo ant scenos…  

 

Dėkojame visiems mokiniams, smagiai dirbusiems dirbtuvėse, mokytojams, mokyklos Vardadienio rengimo grupei ir savanoriams.

Teatro laboratorijos vadovė - mokytoja Rima Šarkanienė

   

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.