Tolerancijos paukštė

   Lapkričio 16 dieną visoje Lietuvoje įvairiose švietimo įstaigose minima Tarptautinė tolerancijos diena. 1995 m. UNESCO paskelbė lapkričio 16-ąją Tarptautine tolerancijos diena, ir kasmet ją mini daugelis demokratinių valstybių, o nuo 2003 metų ją paminėti Lietuvoje kviečia Tarptautinė komisija nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti.

   Tarptautinė tolerancijos diena Lietuvoje minima jau keturioliktus metus. Šios dienos paminėjimui kasmet pasiūlomas vis kitoks simbolis. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – PAUKŠTIS. Jį pasiūlė Klaipėdos Gedminų progimnazijos Tolerancijos ugdymo centras. Pasirinktas simbolis tolerancijos temą skatina plėtoti pasitelkus pavyzdžius iš gamtos, žmonių gyvenimo, istorijos bei artimiausios, kiekvieną žmogų supančios aplinkos.

   Kasmet į kvietimą minėti Tarptautinę tolerancijos dieną atsiliepia ne tik bendrojo ugdymo mokyklos, bet ir kitos švietimo įstaigos – šiemet jų jau daugiau nei septyni šimtai. Tolerancijos paukščiais pasipuošė ir mūsų, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija. Nuo 2012 metų mokykloje veikia Tolerancijos ugdymo centras, todėl Tarptautinė tolerancijos diena minima ne tik lapkričio 16-ąją – čia visą savaitę vyko pasirengimo renginiai, į kuriuos įsitraukė visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai ir tėvai. Tolerancijos PAUKŠČIAI plasnoja mokyklos erdvėse, klasėse.

   Šiais metais mokyklos 1-4 klasių mokiniai aptaria, ką reiškia pradinukui būti tolerantišku, pagarbiu kitam ir kitokiam; 5-8 klasių mokiniai su mokytojais vyksta į Panevėžio k/c ,,Garsas‘‘, kur dalyvaus projekto ,,Mokausi iš kino“ filmo „Keliaujantys paukščiai“ pristatyme. Grįžę organizuos diskusijas klasėse, Jų metu aptars, ką reiškia žodis tolerancija, kodėl ši sąvoka reikšminga mūsų visuomenėje ne tik kalbant apie praeitį, bet ir analizuojant dabartį.

   Lapkričio 16 dieną būrys mokyklos mokinių lankysis Pasvalio krašto muziejaus edukacinėse programose, aplankys Puziniškį, kur praėjusio šimtmečio pradžioje tolerancijos idėjas skleidė G.Petkevičaitė Bitė. Tai vaikų socializacijos programos, finansuojamos Panevėžio miesto savivaldybės administracijos, mokyklos projekto „Atrask savo kraštą“ viena iš veiklų, skirta tolerancijos idėjų radimuisi mūsų regione.

Žodis tolerancija yra aktualus šiandien ir tikrai išliks aktualus ir ateityje.

Irena Gasiūnienė, Tolerancijos centro koordinatorė