Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

PAILGINTOS DARBO DIENOS GRUPĖ                           

Pailgintos darbo dienos grupė – tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu sukomplektuota mokinių grupė, kurioje teikiamos papildomos neformaliojo švietimo paslaugos.

Grupės veiklos paskirtis − teikti papildomą neformaliojo švietimo paslaugą po pamokų, organizuoti grupę lankančių mokinių ugdymą ir užimtumą, užtikrinti jų saugumą, suteikti pagalbą, atliekant namų darbų užduotis.

Grupės auklėtojas – pedagogas, teikiantis ugdymo paslaugas grupėje.

Grupė komplektuojama einamiesiems mokslo metams iš mokinių, besimokančių pagal pradinio ugdymo programą, tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą direktoriui.

Mokinio priėmimas į grupę įforminamas direktoriaus įsakymu ir Pailgintos darbo dienos grupės paslaugų teikimo sutartimi, pasirašyta su tėvais (globėjais,rūpintojais). Atsiskaitymo tvarka už grupės paslaugų teikimą numatoma sutartyje.

 

Grupės auklėtojas:

●organizuoja mokinių užimtumą;

●teikia pagalbą jiems atliekant namų darbų užduotis;

●vykdo kryptingą pažintinę, meninę, sportinę, komunikacinę veiklą;

● užtikrina mokinių dalyvavimą mokykloje organizuojamoje neformaliojo švietimo veikloje;

● prireikus informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) apie vaikų (mokinių) savijautą,sveikatą, elgesį, veiklą grupėje.

 

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“  PROGIMNAZIJOS

PAILGINTOS  DARBO DIENOS  I GRUPĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Dirba mokytoja

Pirmadienis

12.15-16.45

Raminta

Antradienis

12.15-16.45

Raminta

Trečiadienis

12.15-16.45

Raminta

Ketvirtadienis

12.15-16.45

Diana

Penktadienis

11.30-14.30 , 14.30-16.00

Diana, Raminta

 

 

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“  PROGIMNAZIJOS

PAILGINTOS  DARBO DIENOS  II GRUPĖS DARBO LAIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Dirba mokytoja

Pirmadienis

12.00-16.30

Danguolė

Antradienis

12.15-16.45

Danguolė

Trečiadienis

12.15-16.45

Danguolė

Ketvirtadienis

12.15-16.45

Danguolė

Penktadienis

12.00-16.30

Danguolė

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.