Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pailgintos dienos (popamokinės veiklos) grupė:

Kabinetas Nr. 38a

  • pailgintos dienos ( popamokinės veiklos) grupė skirta pirmų klasių mokiniams;
  • į grupę mokiniai priimami rugsėjo mėnesį, tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą;
  • grupėje sudarytos sąlygos, kad vaikai jaustųsi saugūs po pamokų, organizuojama veikla, skatinanti bendrauti tarpusavyje, mokytis vieniems iš kitų; 
  • grupėje dirbantis auklėtojas organizuoja kryptingą pažintinę, meninę, sportinę mokinių veiklą.

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS

PAILGINTOS DIENOS ( POPAMOKINĖS VEIKLOS) GRUPĖS AUKLĖTOJOS

DANGUOLĖS ČINČIENĖS

DARBO GRAFIKAS

Savaitės diena

Darbo laikas

Pirmadienis

11.30-17.30

Antradienis

11.30-17.30

Trečiadienis

11.30-17.30

Ketvirtadienis

11.30-17.30

Penktadienis

11.30-17.30

Grupėje dirba vyresnioji mokytoja Danguolė Činčienė

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.

 Example