Pamoka 13 klasei ,,Saulėtekyje“

IMG_3321.JPG IMG_3325.JPG IMG_3327.JPG

IMG_3328.JPG


   ,,Kai Panevėžio pedagogų švietimo centras kaip vieną iš kvalifikacijos tobulinimo formų pasiūlė atviras pamokas 13 klasei, t.y. mokytojams, daugelis į tai žiūrėjo pesimistiškai: nebus įdomu, neatsiras vedančių, nesusirinks ,,mokinių“...“, – pasakoja PPŠC metodininkė ir mūsų mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Rima Šarkanienė.–,,Dabar džiaugiamės ir dėkojame mokytojams, kurie dalinasi gerąja patirtimi vesdami įdomias įvairių dalykų pamokas. Idėja pasiteisino: mokytojų nebereikia įkalbinėti – drąsiai kviečiasi kolegas į svečius.“
   Pamokas 13 klasei jau vedė ,,Saulėtekio“ progimnazijos pradinių klasių mokytoja ekspertė Raminta Dovydienė, informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Auksė Stasiškienė, o vasario 28-ąją į pamoką 13 klasei ,,Skaitymo strategijų taikymas, ugdant mokinių skaitymo gebėjimus tikybos pamokose“ susirinko Panevėžio mokyklų mokytojai. Gerąja patirtimi su kolegomis dalinosi tikybos mokytojos metodininkės – Virginija Žičkaitė ir Virginija Gugaitė.
   Pamoką mokytojos pradėjo skaitydamos dienos skaitinį ir pasidalindamos gerąja naujiena. Vėliau ,,mokinių“ laukė užduotis grupėms: remiantis patirtimi, krepšelyje buvusį daiktą (pvz., trintuką, pieštuką, sąsiuvinį, klijus ir pan.) susieti su skaitymo strategijomis. Sužavėjo ,,mokinių“ išradingumas ir atsakymų gilumas. Po to mokiniais tapę mokytojai skaitė Bruno Ferrero tekstą ,,Kodėl pasaulyje plyti dykumos“, nuoširdžiai jį analizavo, ieškodami nežinomų žodžių, frazių prasmių... Paskui vėl dirbo grupėse: piešė pasakojimo pradžioje ir pabaigoje aprašytą pasaulį, perskaitytą tekstą vaizdavo grafiškai ir išradingai pristatė atliktas užduotis. Skambant relaksacinei muzikai, ,,mokiniai“ atliko individualią užduotį: širdelės formos lape vaizdavo, koks pasaulis – žydintys sodai ar dykuma – plyti kiekvieno širdyje, o kitoje lapo pusėje užrašė savo pasiryžimą Gavėnios laikotarpiui.
   Pamokos pabaigoje visi dalyviai įsivertino savo darbą ir įvertino pamokos stipriąsias puses. Sunkiausia buvo įvardyti tai, kas pamokoje taisytina, galėtų būti geriau. Ir ne dėl to, kad nesinorėjo kritikuoti, o todėl, kad pamoka iš tiesų pavyko. ,,Iš pamokos išėjome geros nuotaikos ir supratę, kad vidinė dykuma skaudesnė. Buvo įdomu, nes mokėmės, tobulėjome ir augome kartu...“

„Mokinė“, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jovita Anilionienė