Erasmus+ projektas „Žalioji Europa“ įtraukia vis į naujas veiklas


   Dalyvaudami projekte „Žalioji Europa“, turėjome užduotį pristatyti, kaip mokykla rūpinasi paukščiais. O veiklų buvo daug ir įvairių. Tiek per mokomųjų dalykų pamokas, tiek būreliuose mokiniai mokėsi apie paukščius ir jais rūpinosi.
   Pagelbėdami paukšteliams žiemą, įrengėme 30 lesyklų, kurias pjaustė staliai ir vaikai, padedami tėvelių. Lesyklose dažniausiai lankėsi naminis žvirblis, karklažvirblis, didžioji zylė ir mėlynoji zylė.
   Laukiant pavasario, mokyklos bendruomenė rūpinosi naujais paukštelių namais – gamino inkilus. Tai darė vaikų seneliai, tėvai, ABC būrelio vaikai ir staliai. Buvo išpjaustyti 48 inkilai, iš kurių 4 atiduoti bažnyčios kiemams puošti. Ant klevų, liepų, kaštonų, beržų galite pamatyti inkilus, kuriuose yra įsikūrusios paukščių šeimos. Inkiluose dažniausiai gyvena žvirbliai, paprastosios raudonauodegės, mėlynosios zylės, varnėnai ir kiti smulkūs plunksnuotieji.
   Dailės būrelio nariai iš plastilino ir modelino pagamino paukščių lipdinius. Tema – „Pavasaris“. Savo darbus jie paskyrė 40 – ties paukščių dienai, nes apytikriai tiek paukščių rūšių iš Lietuvos išskrenda žiemoti į svetimas šalis, o pavasarį sugrįžta į gimtinę. Mokinių darbai eksponuojami mokyklos skaitykloje.
   8 klasių mokiniai, surinkę senus kartonus, popieriaus gabalėlius, medžiagų atraižas ir senus laikraščius, per dailės pamokas nulipdė paukščius. Kurdami paukščius, mokiniai rėmėsi asmeniniu patyrimu ir nuojauta, todėl dažniausiai atkartojo matytas ir pažįstamas formas, proporcijas ir spalvas. Mokinių darbai eksponuojami dailės kabinete.
   Per lietuvių kalbos pamokas 5 klasių mokiniai susipažino su tautosakos žanru – garsų pamėgdžiojimu – gamtos garsų pakeitimais žodžiais. Jie nagrinėjo tekstus ir nustatė, kokių paukščių giesmės mėgdžiojamos tekstuose.Taip pat diskutavo, ar šiais laikais žmonės vis dar mėgdžioja paukščių balsus, kodėl svarbu šią tradiciją tęsti. Kartu su klasės draugais penktokai parengė projektą „Paukščių garsų pamėgdžiojimai“.
   Per biologijos pamokas 7- 8 klasių mokiniai parengė pranešimus apie Lietuvos paukščius. Taip pat klausėsi ir mokėsi atpažinti 20 Lietuvos paukščių balsų bei atliko praktikos darbą, kurio metu tyrė paukščių plunksnų sandarą ir savybes.
   Mokiniai lankėsi technologijų ir verslo mokykloje, kur pagamino paukščius iš šiaudelių. Jie dabar puošia mokyklos erdvę.
   Mokykloje vykdytas veiklas apie paukščius apibendrino ir skaidrių pristatymą sukūrė 7a klasės mokinės Ugnė Navickaitė ir Gustė Tomkevičiūtė. O 6a klasės mokinė Austėja Lazickaitė parengė skaidres apie 5 rūšis paukščių, dažniausiai apsilankančių mūsų mokyklos aplinkoje. Šias moksleives konsultavo biologijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė. O perteikti angliškai padėjo anglų kalbos mokytoja Regina Beinartaitė. Šiuos skaidrių pristatymus anglų kalba galite rasti projekto laikraštyje adresu http://erasmusgreeneurope.blogspot.lt/. Jie taip pat pateikti Slovėnijos atstovams, kurie parengs bendrą penkių projekto šalių medžiagą apie Europos paukščius.
   Balandžio 20 - 24 d. Latvijoje, Venspilio mieste įvyks antrasis trumpalaikis projekto “Green Europe“ partnerių susitikimas. Gustė Tomkevičiūtė ir Ugnė Navickaitė, parengusios pristatymą apie mokykloje vykdytas veiklas apie paukščius, bus mūsų mokyklos komandos vienos iš narių. Į Latviją taip pat vyks ir Austėja Lazickaitė, kuri ne tik pristatė 5 mūsų aplinkos paukščius, jos kūrinys apie Kalėdų stebuklą įtrauktas į projekto partnerių parengtą leidinį “Magic of Christmas“. Prie jų prisijungs 6c klasės mokinė Ieva Pečiulytė. Ievos 2 konkursų – “Magic of Christmas“ ir “Projekto logotipas“ – puikūs kūriniai taip pat atstovavo mokyklai. Komandą papildys dvi anglų k. mokytojos Ramunė Ražanskienė bei Regina Beinartaitė. Latvijoje mūsų progimnazijai atstovaujanti komanda bendradarbiaus projekto paraiškoje numatytoje ir partnerių latvių parengtoje programoje. Tikimės įdomios ir naudingos veiklos.

Projekto koordinatorė mokykloje Regina Beinartaitė