Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Tautinio kostiumo šventė


   2017 metai paskelbti Tautinio kostiumo metais. Todėl balandžio 26 dieną Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje įvyko Tautinio kostiumo šventė. Kadangi Lietuvos teritorijoje yra susiformavę 5 etnografiniai regionai, kurie skiriasi ne tik tarmėmis, bet ir tradiciniais kaimo drabužiais, 7b klasės merginos ir vaikinai demonstravo kiekvienam regionui – Aukštaitijai, Žemaitijai, Dzūkijai, Suvalkijai ir Klaipėdos kraštui – būdingus rūbus. Tautinius kostiumus ir atskiras jo detales komentavo lietuvių kalbos mokytoja Laima Dargužienė ir 7b klasės mokinė Goda Mickevičiūtė. Tarp atskirų regionų rūbų demonstravimo lietuvių liaudies šokius šoko K. Paltaroko gimnazijos trečiokai, vadovaujami šokių mokytojos Zitos Rimkuvienės, kanklėmis grojo 7c klasės mokinė Rugilė Mažuolytė, ksilofonais – ,,Saulėtekio“ šeštokai, vadovaujami muzikos mokytojos Virginijos Skukauskienės, bei originaliai lietuvių liaudies dainą „Anoj pusėj kampo“ atliko „Saulėtekio“ mokyklos moksleivių ansamblis, taip pat vadovaujamas muzikos mokytojos Virginijos Skukauskienės. Tautinio kostiumo šventė žiūrovams suteikė ne tik daug informacijos apie lietuvių nacionalinį rūbą, bet ir paskatino susimąstyti, jog turime gerbti ir puoselėti per šimtmečius sukauptas protėvių vertybes, lietuviškas tradicijas ir papročius.


Lietuvių kalbos mokytoja L. Dargužienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.