Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Saulės statulėlės 2017

 

   Didžioji „Saulės“ statulėlė įteikta lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Astai Masiliūnienei už konkursų, olimpiadų nugalėtojų rengimą, gerosios patirties sklaidą šalyje.

   Didžioji Skolos „Saulės“ statulėlė įteikta mokytojai Olgai Muralienei už ilgametį kūrybišką darbą mokykloje.

   Didžioji „Saulės“ statulėlė įteikta 8a klasės mokinei Miglei Bukauskaitei už pasiekimus olimpiadose, aktyvų ir kūrybišką dalyvavimą mokyklos renginiuose, pozityvią lyderystę.

   Mažosios „Saulės“ statulėlės įteiktos direktoriaus pavaduotojai ugdymui Jovitai Anilionienei už aktyvią projektinę veiklą, pagalbą mokiniams bei mokytojams ir mokytojai metodininkei Danguolei Bajorienei už ilgametį nuoširdų darbą, mokinių kūrybiškumo puoselėjimą.

   Mažąja „Saulės“ statulėle apdovanota personalo darbuotoja Dalia Cunenkienė už gero mikroklimato palaikymą, atsakingą darbą mokykloje.

   Mažąja „Saulės“ statulėle apdovanoti mokiniai: 8c klasės mokinė Eglė Bareikytė už gerą mokymąsi, mokyklos vardo garsinimą mieste, aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje, 8c klasės mokinys Mantas Telišauskas už mokyklos bendruomenės telkimą, žmogiškųjų vertybių puoselėjimą, aktyvų dalyvavimą projektinėje veikloje, 7b klasės mokinė Goda Mickevičiūtė už labai gerą mokymąsi, aktyvią visuomeninę veiklą, pilietiškumą, 7c klasės mokinė Emilė Svilytė už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose ir 6a klasės mokinė Austėja Dveilytė už labai gerą mokymąsi, aktyvią veiklą klasės ir mokyklos gyvenime.

   Šventės dalyviai ir svečiai linkėjo nusipelniusiems bendruomenės nariams sėkmės ir puikių pasiekimų ateityje.

    

 

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.