Seminaras – puikus "Game as a Method of Education" projekto startas

1

   Gyvenimas nestovi vietoje. Todėl žmogus, nesidomintis naujovėmis, tampa gyvenimo upės kliuviniu, trukdžiu. Mes turime keistis, kūrybingai prisitaikyti prie tėkmės, kad išliktume ir savo pavyzdžiu ugdytume mokinius. Viena iš galimybių mokytojui tobulėti – dalyvauti ugdymosi ir ugdymo projektuose drauge su kitais pedagogais, dirbančiais naujoviškai, gebančiais atsakyti į gyvenimo mestus iššūkius.
   Šiemet „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojai sėkmingai dalyvauja skirtinguose projektuose. Vienas iš jų – “Game as a Method of Education” („Žaidimas kaip ugdymosi metodas“), nuo šių metų rugsėjo pradėtas vykdyti drauge su paraiškos teikėja Turkija bei šalimis partnerėmis Graikija, Vengrija, Ispanija, Prancūzija. Projekto tikslai – kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą, mažinti streso lygį, ugdyti emocinę gerovę, gerinti tarpasmeninius santykius švietimo aplinkoje, išmokti naujos mokymo strategijos ir priemonių, taikomų klasėje, siekiant sukurti teigiamą ir motyvuotą mokymosi aplinką... Prieš pradedant įgyvendinti užsibrėžtus tikslus naudinga pasisemti patirties, kaip administruojama panaši veikla, todėl dvi projekto iniciatorės – mokytojos V. Gugaitė ir V. Žičkaitė – 2017-10-10 dalyvavo Kaune vykusiame seminare „Programos “Erasmus+“ KA2 strateginių partnerysčių projektų finansavimo administravimas.“ Seminaro dalyviams buvo vedami mokymai, buvo pasidalinta tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekto įgyvendinimo gerąja patirtimi.
   Šis renginys – puikus numatytos veiklos startas. Belieka tikėtis, kad jis atves ir į tokį pat sėkmingą “Game as a Method of Education“ projekto finišą.Vilija Lizdenienė