Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos konsultacinių valandų grafikas

2020-2021 m.m.

Eil.

Nr.

Konsultacija

Mokytojas, savaitinių pamokų skaičius

Klasė/klasės

Savaitės diena,

pamoka

Vieta

1

Pasiekimams gerinti

R. Dovydienė

1 pamoka

1a

Ketvirtadienis

5 pamoka

(11.40-12.15)

34 kab.

2

Pasiekimams gerinti

D. Petrauskienė

1 pamoka

1b

Antradienis

5 pamoka

(11.40-12.15)

32 kab.

3

Pasiekimams gerinti

Ž. Raščiuvienė

1 pamoka

1c

Pirmadienis

5 pamoka

(11.40-12.15)

4 kab.

4

Pasiekimams gerinti

D. Ragažinskienė

1 pamoka

1d

Antradienis

13.05-13.50

38 kab.

5

Pasiekimams gerinti

D. Bajorienė

1 pamoka

2a

Penktadienis

5 pamoka

54 kab.

6

Pasiekimams gerinti

J. Drąsutytė

1 pamoka

2b

Pirmadienis

6 pamoka

57 kab.

7

Pasiekimams gerinti

S. Macijauskienė

1 pamoka

2c

Ketvirtadienis

6 pamoka

5 kab.

8

Pasiekimams gerinti

R. Plėtienė

1 pamoka

2d

Pirmadienis

6 pamoka

55 kab.

9

Pasiekimams gerinti

R. Juškienė

1 pamoka

3a

Pirmadienis

6 pamoka

39 kab.

10

Lietuvių kalbos pasiekimams gerinti

R. Juškienė

1 pamoka

3-ių klasių mokiniams

Ketvirtadienis

6 pamoka

39 kab.

11

Pasiekimams gerinti

E. Banevičienė

1 pamoka

3b

Pirmadienis

6 pamoka

3 kab.

12

Lietuvių kalbai gabių mokinių ugdymui

E. Banevičienė

1 pamoka

3-ių klasių mokiniams

Ketvirtadienis

6 pamoka

3 kab

13

Pasiekimams gerinti

L. Germanavičiūtė

1 pamoka

3c

Ketvirtadienis

6 pamoka

56 kab.

14

Matematikos pasiekimams gerinti

L. Germanavičiūtė

1 pamoka

3-ių klasių mokiniams

Trečiadienis

6 pamoka

56 kab.

15

Pasiekimams gerinti

D. Lebedevienė

1 pamoka

3d

Ketvirtadienis

6 pamoka

35 kab.

16

Matematikai gabių mokinių ugdymui

D. Lebedevienė

1 pamoka

3-ių klasių mokiniams

Pirmadienis

6 pamoka

35 kab.

17

Pasiekimams gerinti

D. Andrijauskaitė

1 pamoka

4a

Trečiadienis

6 pamoka

53 kab.

18

Matematikai gabių mokinių ugdymui

D. Andrijauskaitė

1 pamoka

4 – ų klasių mokiniams

Ketvirtadienis

6 pamoka

53 kab.

19

Pasiekimams gerinti

J. Tulauskienė

1 pamoka

4b

Ketvirtadienis

6 pamoka

33 kab.

20

Pasiekimams gerinti

V. Pudrigailienė

1 pamoka

4c

Antradienis

6 pamoka

36 kab.

21

Lietuvių kalbai gabių mokinių ugdymui

V. Pudrigailienė

1 pamoka

4 – ų klasių mokiniams

Pirmadienis

6 pamoka

36 kab.

22

Pasiekimams gerinti

I.Grabauskienė

1 pamoka

4d

Trečiadienis

6 pamoka

60 kab.

23

Pasiekimams gerinti

A.Masiliūnienė

2 pamokos – I pus.

1 pamoka – II pus.

5ad,8c

Porinės savaitės pirmadienis 6 p.

Neporinės savaitės ketvirtadienis 6 p.

Pirmadienis 7 p.

20 kab.

26 kab.

51 kab.

24

Pasiekimams gerinti

L.Dargužienė

2 pamokos – I pus.

1 pamoka – II pus.

7bc, 8a

Pirmadienis 7 p.

Antradienis 7 p.

21 kab

43 ka,

25

Pasiekimams gerinti

D. Jackevičienė

2 pamokos – I pus.

1 pamoka – II pus.

7ad,8b

Pirmadienis 7 p.

Ketvirtadienis 7 p.

66 kab.

46 kab.

26

Pasiekimams gerinti

V. Lizdenienė

1 pamoka

5b

Trečiadienis 8 p.

21 kab

27

Pasiekimams gerinti

G. Mažuknienė

1 pamoka

5c, 6abc

Lyginės savaitės ketvirtadienis 7 p.

Nelyginės savaitės penktadienis 7 p.

68 kab.

28

6 klasių projekto „Aš statau namą“ kons.

B. Aleliūnienė

1 pamoka

6c

Pirmadienis

8 pamoka

74 kab.

29

Pasiekimams gerinti

B. Aleliūnienė

1 pamoka

5acd

Antradienis

6 pamoka

20 kab.

30

6 klasių projekto „Aš statau namą“ kons.

R. Čiplytė

1 pamoka

6a

Antradienis

7 pamoka

67 kab.

31

6 klasių projekto „Aš statau namą“ kons.

R. Čiplytė

1 pamoka

6b

Trečiadienis

7 pamoka

68 kab.

32

Pasiekimams gerinti

R. Čiplytė

1 pamoka

7b, 8ac

Penktadienis

7 pamoka

73kab.

33

7 klasių projekto „Aš statau namą“ kons.

R. Rudkauskienė

1 pamoka

7c

Ketvirtadienis

7 pamoka

69 kab.

34

Pasiekimams gerinti

R. Rudkauskienė

1 pamoka

5b, 7ad, 8b

Antradienis

7 pamoka

22 kab.

35

Pasiekimams gerinti

Z. Girdvainienė

1 pamoka

2b,3c, 4d, 5c, 6bc, 7d, 8b

Trečiadienis

6 pamoka

59a

36

Pasiekimams gerinti

R. Beinartaitė

1 pamoka

2cd, 3ab, 3d, 4c, 5ab, 7c, 8c

Ketvirtadienis

7 pamoka

63 kab.

37

Pasiekimams gerinti

E. Šukienė

1 pamoka

2ab, 3a, 4cd, 5b, 6a, 7ad

Antradienis

7 pamoka

62 kab.

38

Pasiekimams gerinti

R. Ražanskienė

1 pamoka

2ac, 3b, 5a, 6a, 7ac, 8c

Ketvirtadienis

7 pamoka

52 kab.

39

Pasiekimams gerinti

S. Dambrauskienė

1 pamoka

4a, 5d, 7b, 8ab

Antradienis

6 pamoka

71 kab.

40

Pasiekimams gerinti

R. Medeckienė

1 pamoka

2d, 3cd,4ab,5c, 6bc, 7b, 8a

Trečiadienis

7 pamoka

59 kab.

41

Pasiekimams gerinti

A.Kurulytė

1 pamoka

6- 8 klasių

Pirmadienis

7 pamoka

71 kab.

42

Pasiekimams gerinti

D. Šedienė

 1 pamoka

6-8 klasių

Lyginės savaitės antradienis 8 p.

Nelyginės savaitės

Trečiadienis 8

71a kab.

43

Pasiekimams gerinti

D. Gedeikienė

1 pamoka

6-8 klasių

Antradienis

7 pamoka

20 kab.

44

Pasiekimams gerinti

E. Rūkštelienė

1 pamoka

5-7 klasių

Antradienis

7 pamoka

74 kab.

45

Pasiekimams gerinti

J. Dugnienė

1 pamoka

5-8 klasių

Antradienis

7 pamoka

66 kab

46

Pasiekimams gerinti

N. Blankienė

1 pamoka

8 klasių

Pirmadienis

7 pamoka

49 kab.

47

Pasiekimams gerinti

G. Čivilienė

1 pamoka

7-8 klasių

Antradienis

7 pamoka

49 kab.

48

Mokinių ir mokytojų konsultavimui įgyvendinant projektus

A.Stasiškienė

1 pamoka – I pus.

5 klasės

Ketvirtadienis

7 pamoka

45 kab.

49

Mokinių ir mokytojų konsultavimui įgyvendinant projektus

L. Kuchalskienė

1 pamoka – I pus.

5 klasės

Ketvirtadienis

7 pamoka

44 kab.

Pastaba:

Vykstant nuotoliniams mokymui, konsultacijos vykdomos nuotoliniu būdu pagal tą patį tvarkaraštį.