Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Gerosios patirties sklaida ir kompetencijų tobulinimas


   Vasario 21 dieną progimnazijos pradinių klasių mokytojos Diana Petrauskienė, Raminta Dovydienė ir Živilė Raščiuvienė dalyvavo Panevėžio Beržų progimnazijoje surengtoje tarptautinėje mokslinėje-teorinėje konferencijoje „Gamtamokslinis ugdymas XXI a. mokykloje“. Diskutavo su Lietuvos prozininku, gamtininku, fotografu, aplinkosaugininku, radijo laidų vedėju S. Paltanavičiumi paskaitoje „Kaip atpažinti gamtą? Ar to galima išmokti nesimokant?“ Dalinosi gerąja patirtimi su ornitologu, gamtos fotografu M. Čepuliu, išklausę pranešimą „Patirtis bendraujant su vaikais per neformaliojo ugdymo veiklą“, taip pat su kitų miestų bei Latvijos pedagogais. Mokytojos D. Petrauskienė ir R. Dovydienė skaitė pranešimą „Mokomės gamtoje ir iš gamtos“, Ž. Raščiuvienė – „Gamtamokslinis ugdymas pradinėse klasėse per projektinę veiklą“.
   Įgytomis naujomis patirtimis mokytojos pasidalins su mokyklos bendruomene ir pritaikys jas mokinių ugdymo(si) veikloje.

Pradinių klasių mokytoja Diana Petrauskienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.