Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Metiniai finansinių ataskaitų rinkiniai

 2021 m.

2021 m. III ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

2021 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2020 m.

2020 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2020 m. III-o ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 m. I-o pusmečio tarpinės finansinės ataskaitos

2020 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m.

2019m. Finansinių ataskaitų rinkinys

2019 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2019 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m.

 

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. IV-o ketvirčio pagrindinės ataskaitos

2018 m. III-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m. II-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

2018 m. I-o ketvirčio tarpinės ataskaitos

 

2017 m.

2017m.  aiškinamasis raštas

Pagrindinės ataskaitos 2017 m. IV ketvirtis

2017m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2017m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2017m.  I-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016m.

2016 m. FAR aiškinamasis raštas

2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016m.  III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2016m.  II-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

 
2015m.
 
 
 

2015m III-ojo ketvirčio tarpinės finansinės ataskaitos

2015m l-ojo pusmečio finansinių ataskaitų rinkinys

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.