Projekto Erasmus +  gerosios patirties sklaida seminaruose

 

20190424_102319.jpg 20190424_115132.jpg 20190424_115744.jpg

   Pastarųjų metų tyrimai rodo, kad nemažos dalies mokinių mokymosi motyvacija silpnėja dėl įvairiausių socialinių, psichologinių priežasčių. Vis dažniau kalbama apie vieną aktualiausių mokyklos problemų – moksleivių mokymosi motyvacijos silpnėjimą, pasireiškiantį nenoru mokytis, domėjimosi stoka, užduočių neatlikimu. Todėl šiandieninėje mokykloje nuolat ieškoma priemonių, kaip sustiprinti mokinių norą mokytis. Erasmus+ projektas „Game as a method of education“ yra vienas iš būdų pasisemti gerosios patirties iš Europos mokyklų ir šia patirtimi pasidalinti su Lietuvos mokytojais.

   Žaidimai yra pagrindinis mokymosi metodas kiekvienam vaikui, todėl jis turėtų vaidinti svarbų vaidmenį kiekvieno mokytojo ugdymo programoje: skaitmeninėje eroje mokytojai turi daug daugiau galimybių integruoti žaidimų mokymą į savo pamokas, taip palengvindami ir gerindami mokinių mokymosi patirtį.

   Šių metų balandžio 24, 25 dienomis vyko seminarai, kurių metu mokytojos Zina, Rasa, Živilė, Deimantė ir dvi Virginijos dalinosi gerąja patirtimi iš Graikijos ir Turkijos mokyklų. Seminarai vyko „Saulėtekio“ progimnazijoje dirbantiems mokytojams ir  Panevėžio vyskupijos Katechetikos centre tikybos mokytojams.

   Mokytoja Virginija Žičkaitė pristatė žaidimo sampratos teorinę dalį. Ji kalbėjo, koks yra skirtumas tarp žaidybinimo (angl. gamification) ir žaidimais grįsto mokymo(si) (angl. gamebased learning). Anot jos, šiandien žaidybinimas ir žaidimais grįstas mokymas(is) tampa vis dažniau švietime vartojamais žodžiais, tačiau dar egzistuoja painiava, kai stengiamės suprasti, kas tai yra. Kai kalbame apie žaidybinimą, kalbame apie idėją pritaikyti kai kuriuos žaidimo elementus ne žaidimo situacijose. Mokytoja pabrėžė, kad mes galime kalbėti ir apie žaidimais grįstą mokymą(si), nes tai praktika, susijusi su žaidimo elementų taikymu ugdymo procese, siekiant pagerinti mokymosi patirtį. Tokiu atveju žaidimas tampa mokymosi proceso dalimi ir juo siekiama lavinti atskirus įgūdžius ar bendruosius gebėjimus, suteikiant besimokantiesiems patrauklią patirtį.

   Seminaro metu dalyviai įgijo reikiamų kompetencijų, kurios leis kurti teigiamą mokyklos mikroklimatą, ugdyti emocinę gerovę, gerinti tarpasmeninius santykius švietimo aplinkoje. Seminaro dalyviai išmoko ir naujų mokymo(si) strategijų, kurios padės sukurti teigiamą ir motyvuotą mokymosi aplinką.

Mokytoja Virginija Gugaitė