Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Nuo 2015 m. vasario mėnesio mūsų progimnazija dalyvauja mokinių skaitymo gebėjimams ugdyti skirtame projekte „Besimokantys mokytojai – besimokantys mokiniai“. 

Į šį projektą, kuris truks iki 2016 metų pavasario, Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra konkurso metu atrinko 11 Lietuvos mokyklų. Projekto dalyviai – 2015 metais - 5 ir 7 klasių mokiniai, 2016 metais – 6,8 klasių mokiniai bei jų lietuvių kalbos, istorijos, matematikos mokytojai. Projekto esmę sudaro tai, kaip mokytojų mokymasis daro įtaką mokinių pažangai bei pasiekimams.

MOKYTOJAI moko skaitymo kompetencijų (IQES Skaitymo strategijos); kaip jiems sekasi tai daryti, pasitikrina panaudodami individualų grįžtamąjį ryšį (toliau – GR) (paklausdami savo mokinių apie mokymo kokybę pasinaudodami IQES GR instrumentais)  ir kolegialų grįžtamąjį ryšį (toliau – KGR) (stebėdami vieni kitų pamokas ir teikdami vienas kitam KGR, taikydami IQES KGR metodiką)

MOKINIAI mokosi skaitymo kompetencijų, stebima jų pažanga (vertina mokytojai  ir patys mokiniai įsivertina).

Nuo 2012 metų progimnazija dalyvauja NEC projekte „Standartizuotų mokinių pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo įrankių bendrojo ugdymo mokykloms kūrimas“. Mokykla turi unikalią galimybę objektyviau pasitikrinti savo darbą. Antrų, ketvirtų ir aštuntų klasių mokiniai pasitikrina savo žinias ir gebėjimus atlikdami standartizuotus testus. Šių testų rezultatai parodo kokybinį ugdymo lygį, atskleidžia stipriąsias ir silpnąsias mokyklos puses, leidžia mokyklai pasilyginti su šalies mokyklomis. Standartizuotų testų rezultatai padeda mokytojams ir tėvams geriau suvokti mokinio galimybes ir jo „nenuvertinti“, kelti jam aukštesnius ir konkretesnius tikslus. Tėvai gauna informaciją, kuria naudodamiesi gali padėti savo vaikui tobulėti, suteikti jam daugiau pasitikėjimo savo jėgomis.

 

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.

 Top 10 Casinos 2018 - at http://pokeroddshelper.com .