PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOSPANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOSGAMTOSAUGINĖS MOKYKLOS VEIKSMŲ PLANAS 2019/2020 M.M.