VASAROS PASVEIKINIMO ŠVENTĖ

IMG_20200605_090515.jpg IMG_20200605_090559.jpg IMG_20200605_090608.jpg

IMG_20200605_090712.jpg IMG_20200605_091151.jpg IMG_20200605_091214.jpg

IMG_20200605_091334.jpg IMG_20200605_091719.jpg IMG_20200605_100206.jpg

IMG_20200605_100300.jpg IMG_20200605_100433.jpg IMG_20200605_101500.jpg

IMG_20200605_102133.jpg IMG_20200605_102154.jpg IMG_20200605_110258.jpg

IMG_20200605_111853.jpg IMG_20200605_120657.jpg IMG_20200605_122522.jpg

IMG_20200605_123301.jpg

   Kiekvienais metais, birželio pradžioje, pradinių klasių mokiniai, baigę ugdymo procesą, pasitinka vasarą ir labiausiai lauktą etapą per mokslo metus – atostogas. Birželio 5 d. progimnazijos aikštėje vyko šventė ketvirtų klasių mokiniams.

   Renginio metu kiekvienas mokinys gavo pažymėjimą, kuris liudija baigus pradinio ugdymo programą. Kai kuriems mokiniams buvo įteikti padėkos raštai už labai gerą mokymąsi. Tradicija tapo tai, jog kiekvienoje klasėje yra renkamas šauniausias mokinys, kuris apdovanojamas „Saulės“ ženkleliu. Šventės metu, padedant šokio mokytojai Agnei, mokiniai pašoko šokį, kurį mokėsi nuotoliniu būdu. Esant karantino situacijai šalyje, tai pagyvino renginį, įnešė žaismingumo ir linksmų akimirkų. Kiekviena ketvirtokų klasė į šventę rinkosi atskirai. Renginį stebėjo mokinių tėvai ir progimnazijos mokytojai. Vienas iš labiausiai lauktų šventės aspektų – būsimų penktokų auklėtojų pristatymas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė kiekvienai klasei pristatė būsimą auklėtoją. Nuo rugsėjo 1-osios 5a klasei vadovaus informacinių technologijų mokytoja Auksė Stasiškienė, 5b klasei – anglų kalbos mokytoja Edita Šukienė, 5c klasei – šokio mokytoja Agnė Šidlauskaitė, o 5d – tikybos mokytojaVirginija Žičkaitė.

Džiaugiamės šauniais ketvirtokais ir jų pasiekimais. Linkime sėkmės lipant aukštesniais laipteliais į mokslo ir žinių šalį!

Organizatoriai