Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Gerbiami „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenės nariai,

dėkoju Jums 2021 m. parėmusiems progimnaziją 1,2 proc. pajamų mokesčio dalimi. Valstybinė mokesčių inspekciją į mokyklos sąskaitą pervedė 9249,45 Eur.

Nuo 2022 sausio 1 d. bus priimama ir nagrinėjama tik elektroniniu būdu per EDS elektroninę deklaravimo sistemą pateikta prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį forma FRO512. Maksimalus laikotarpis – 5 m.

Informacija kuri reikalinga pildant prašymą:

  1. Mokestinis laikotarpis – 2021 m.
  2. Paramos gavėjo identifikavimo kodas – 290422430
  3. Paramos gavėjo pavadinimas – Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija
  4. Buveinės adresas – Statybininkų g. 24, LT37351 Panevėžys

Prašymą užpildyti galima iki 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

 

PANEVĖŽIO „SAULĖTEKIO“ PROGIMNAZIJOS

ATASKAITA APIE 1,2 PROC. PAGAL GPM PANAUDOJIMĄ UŽ 2021 METUS

 

2021-12-31 likutis – 6664,74 Eur.

Gauta iš VMI 2021-10- mėn. – 9249,45 Eur.

 

Eil.Nr.

Lėšų panaudojimas

Lėšos Eur

      1.             

Mokinių draudimas

115,0

      2.             

Dažai

182,9

      3.             

LED šviestuvas

4632,28

      4.             

Vandens pilstymo aparatas

267,16

      5.             

Sidabrinės plunksnos apdovanojimo ženklelis

198,9

      6.             

Prakės remontui

12,46

      7.             

„Saulės“ apdovanojimų statulėlės

635,15

      8.             

Gėlės

22,0

      9.             

Progimnazijos metų knygos leidyba

1035,5

  10.             

Mokytojo darbo kalendorius

321,75

  11.             

Kalendoriukai mokiniams

116,16

  12.             

Kilimas 43 kab.

196,0

  13.             

Popierius

128,0

  14.             

Gamtosauginių mokyklų dalyvių mokestis

140,0

  15.             

Vaizdo kamerų įsigijimas ir montavimas (7 vnt.)

1658,1

  16.             

Oro valytuvai

3482,99

  17.             

Nenumatytos išlaidos

260,36

 


Gerbiami „Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenės nariai

dėkoju Jums visiems, 2020 m. parėmusiems progimnaziją 1,2 proc. pajamų mokesčio dalimi. Valstybinė mokesčių inspekcija į mokyklos sąskaitą pervedė 11 094, 12 eurų.

Progimnazijos tarybai pritarus, už 2019 m. gautus pinigus buvo apdrausti mokiniai, atliktas kapitalinis 26 kabineto remontas, 5 kabinetuose pakeisti šviestuvai, 1 kabinete įstatytos naujos durys, 2 kabinetuose įrengti nauji roletai, nupirktas popierius nemokamam mokomosios medžiagos kopijavimui, apmokėtos transporto paslaugos, mokyklos 45-mečio proga kiekvienai klasei įteiktas tortas, pagaminti mokyklos ženkliukai, išleista mokinių ir mokytojų kūrybos knyga, pagaminta nauja mokyklos lauko emblema, sumokėtas gamtosauginių mokyklų dalyvio mokestis.

Išsami ataskaita bus pateikta kiekvienai klasei.

Kviečiu visus ir šiais mokslo metais pasinaudoti Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymu, kuris numato galimybę nuo gyventojų pajamų 1,2 proc. skirti ir mūsų progimnazijai.

Tai yra paskutiniai metai, kai prašymą nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio galite teikti ne tik elektroniniu būdu, bet ir užpildydami popierinę formą. 

Kaip tai padaryti?

  1. 1. Užpildyti prašymo formą FRO-512 (04 versija).
  2. 2. Prašymą galite pildyti ir elektroniniu būdu, pasinaudodami elektroninio deklaravimo sistema. 

Kaip užpildyti prašymo formą FRO-512 (04versija)?

Didžiosiomis raidėmis įrašykite

1 laukelyje – savo asmens kodą,

2 laukelyje – telefono kodą ir numerį,

3V laukelyje – VARDĄ,

3P laukelyje – PAVARDĘ,

4 laukelyje – ADRESĄ,

5 laukelyje – 2020,

6S laukelį pažymėkite ženklu X,

E1 laukelyje – skaičių 2,

E2 laukelyje – 290422430,

E3 laukelyje – pildyti nebūtina,

E4 laukelyje – 1,20,

E5 laukelyje – jei paramą skiriate ilgiausiam 5 m. laikotarpiui, įrašykite 2024.

Apačioje pasirašykite ir didžiosiomis raidėmis parašykite savo VARDĄ IR PAVARDĘ.

Pagarbiai,

 progimnazijos direktorius

Algirdas Gedeikis

 

 Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams Forma FRO-0512 (04 versija)

 Elektroninio deklaravimo sistema

 

Pagarbiai progimnazijos direktorius

Algirdas Gedeikis

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.