PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2020-2021 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 1. Algirdas Gedeikis, direktorius, programos koordinatorius;
 2. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 5. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, narė;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Ąžuolas Pijus Ileikis, 5a kl. mokinys, narys;
 12. Jokūbas Marozas, 5a kl. mokinys, narys;
 13. Smiltė Čičerytė, 5b kl. mokė, narė;
 14. Aronas Kirsnys, 5c kl. mokinys, narys;
 15. Ignas Poška, 5d kl. mokinys, narys;
 16. Dovydas Vaicekauskas, 6a kl. mokinys, narys;
 17. Vytė Mažeikaitė, 6b kl. mokinė, narė;
 18. Augustė Prūsaitė, 6c kl. mokinė, narė;
 19. Rugilė Petrauskaitė, 7a kl. mokinė, narė;
 20. Matas Kovalčiukas, 7b kl. mokinys, narys;
 21. Rapolas Nerlikas, 7c kl. mokinys, narys;
 22. Gretė Petronytė, 7d kl. mokinė, narė;
 23. Justina Jonušaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 24. Augustas Dirkė, 8b kl. mokinys, narys;
 25. Gerardas Vainauskas, 8c kl. mokinys, narys;
 26. Naglis Jankauskas, 8c kl. mokinys, narys;
 27. Justė Pudrigailaitė, mokyklos techninio personalo atstovė, narė;
 28. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 29. Audronė Bagdanskienė, miesto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atstovė, narė;
 30. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.