DISKUSIJA APIE ATSAKOMYBĘ BIOLOGINEI  ĮVAIROVEI  IŠSAUGOTI

gamta (1)

        Sausio 19 dieną 6 – 8 klasių rusų kalbos besimokantys mokiniai dalyvavo nuotolinėje diskusijoje apie bendrą atsakomybę biologinei įvairovei išsaugoti. Diskusiją inicijavo ir temas parengė progimnazijos socialinis partneris – Panevėžio „Europe Direct“ informacijos centras, vadovaujamas A.Misiūnienės. Mokiniai peržiūrėjo dokumentinį filmą „LIFE integruotojo projekto „Natura 2000 tinklo valdymo optimizavimas Lietuvoje“ pristatymas“, reportažą „Pavojaus signalas dėl pasaulio biologinės įvairovės būklės“. Diskutavo apie Lietuvos Raudonojoje knygoje pristatomų retų ir nykstančių augalų, grybų ir gyvūnų rūšių apsaugą. Pasisakė, kaip jie asmeniškai bei jų šeimų nariai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo. Mūsų mokyklos mokiniams labai svarbu, kokiame pasaulyje jie gyvena ir kokiame gyvens ateinančios kartos. Aštuntokai savarankiškai sudarė ir pristatė kryžiažodžius apie gamtą rusų kalba. 

                                                                                                   Rusų kalbos mokytoja D. Šedienė