Mokinių tėvams dėl vaikų mokymosi nuotoliniu būdu

Nuotolinis mokymasis su tėvais

Dienotvarkė. Kartu su vaiku nustatykite reguliarų dienos režimą, kurio jis privalo laikytis, kaip kad ir eidamas į mokyklą. Pasirūpinkite, kad vaikas laiku atsikeltų, pavalgytų, laiku eitų miegoti, pasportuotų, kasdien pajudėtų. Jei įmanoma, mokymuisi parinkite ramią, šviesią patalpą, kurioje įrengtas saugus elektros tinklas, o internetas veikia be trikdžių.

Taisyklės namuose. Kartu su vaiku sutarkite, kokių taisyklių bus laikomasi namuose, kai yra mokomasi. Palaikykite vaiką už taisyklių laikymąsi. Stebėkite pažangą, padarytą mokyklinių darbų metu, ir terminus (ar visos užduotys buvo atliktos laiku). Svarbu mokymosi metu daryti pertraukas. Pertraukų metu vaikai turėtų daugiau praktinių ir fizinių užsiėmimų (pavyzdžiui, mankštos pratimų, šokių), o neturėtų pertraukas praleisti savo išmaniuosiuose telefonuose.

Palaikymas. Palaikykite savo vaikų, ypač jaunesnių, motyvaciją mokytis, nes jiems gali trūkti mokytojo vadovavimo. Paklauskite vaiko, kaip jam sekasi, ką uždavė mokytojai, ko jis išmoko, kaip buvo įvertintas. Jei reikia, pasiūlykite pagalbą. Paprašykite savo vaiko išmokyti Jus naujų dalykų. Pradinukui padėkite susidaryti dienos mokymosi planą.

Bendravimas su vaiku. Šiuo metu su vaiku geriau bendrauti daugiau: padrąsinkite, priminkite, kad patirti sunkumų mokantis ir atliekant paskirtas užduotis yra normalu. Taip pat normalu ir tai, kad mokymosi tempas  lėtesnis, galbūt ne viską pasiseks atlikti laiku.

Bendravimas su mokytoju. Kaip ir iki šiol, tėvai galės sekti vaiko pažangą el. dienyne, taip pat susisiekti su mokytojais telefonu, elektroniniu paštu, kitomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis. Mokykla pasirinks būdus, kaip bendraus su mokinių tėvais, kaip organizuos virtualius susitikimus.

Tėvų bendravimas. Būkite pakantūs, palaikykite mokyklos ir vaiko pastangas, kurkite virtualias mokinių tėvų bendruomenes, bendraukite su kitais klasės mokinių tėvais. Neperimkite mokytojo vaidmens.

Ugdymo priemonės Rekomenduojamos mokinius ugdančios priemonės, ypač nuotolinio mokymosi kontekste: žaidimas, veiklos, skatinančios mąstymą ir problemų sprendimą, praktikavimasis ir veiklos, skatinančios įsiminimą ir prisiminimą.

Nauji iššūkiai. Nekonkreti dabartinė  situacija atveria skirtingus mūsų požiūrius. Jeigu tai, kas vyksta čia ir dabar, priimsime kaip tam tikrą gyvenimo iššūkį, mes daug ko išmoksime. Vaikai savo bendraamžių tarpe mėgsta žaisti įvairių iššūkių žaidimus. Mokykimės ir mes iš vaikų, atraskime daugiau optimizmo dabarties iššūkiuose.

 Pagalba. Virtualiu būdu  teikiama psichologo, socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo pagalba.

Parengta pagal NŠA Švietimo pagalbos departamento Psichologijos skyriaus specialistų rekomendacijas