Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

 

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

 

2017 m. III-as ketvirtis

Eil.

Nr.

Pareigybių pavadinimas

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2016 m.

 

Vidutinis arba nustatytas darbo užmokestis

2016 m.

Eur

Darbuotojų/ (etatų, ped. normų) skaičius

2017 m.

Vidutinis darbo užmokestis

2017 m. III-ias ketvirtis

Eur

1.

Direktorius II-a kategorija

1

neskelbiama

1

neskelbiama

2.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui II-a kategorija

2

1212

2

1340

3.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1/0,5

563

1/0,5

626

4.

Socialinė pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

5.

Psichologas

2/1

656

2/1

669

6.

Logopedas metodininkas

1/0,5

346

1/0,5

353

7.

Logopedas

1/0,75

452

1/0,5

461

8.

Specialioji pedagogė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

9.

Bibliotekos vedėja

1

neskelbiama

1

neskelbiama

10.

Bibliotekininkė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

11.

Karjeros ugdymo specialistė

1/0,5

neskelbiama

1/0,5

neskelbiama

12.

PDDG auklėtoja

 1/0,75

neskelbiama

1/0,75

neskelbiama

13.

Direktoriaus pavaduotojas adm. ir ūkio reikalams

1

neskelbiama

1

neskelbiama

14.

Vyr. buhalterė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

17.

Kompiuterių sistemos inžinierius

1

neskelbiama

1

neskelbiama

18.

Garso ir vaizdo aparatūros surinkėjas

1/0,75

neskelbiama

1/0,75

neskelbiama

19.

Raštinės administratorė

1

neskelbiama

1

neskelbiama

20.

Elektrikas

1/0,5

190

1/0,5

200

22.

Darbininkai (pastatų priežiūros darbininkai,  rūbininkai, kiemsargiai, valytojai, budėtojai)

18/17,15

MMA

 

MMA

23.

Naktinis sargas

2

478

2

494

24.

Kvalifikuotas mokytojas

3/5,95

598

3/5,98

607

25.

Vyr. mokytojas

12/17,07

676

11/16,27

691

26.

Metodininkas

35/47,58

732

36/52,83

            745

27.

Ekspertas

2/2,14

811

2/2,15

851

28.

Mokytojo padėjėjas

2/1

399

2/1

420

Pastaba: Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas (užima atitinkamą pareigybę), vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą.

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.