Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Mokyklai įteikta Žalioji vėliava

„Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenei už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginės veiklos stiprinimą trečią kartą įteikta Žalioji vėliava ir tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programų sertifikatas. Apdovanojimo šventė vyko l/d. „Žvaigždutė“ ir jos metu Panevėžio miesto vicemeras D.Labanavičius progimnazijai įteikė ir miesto mero R.M.Račkausko padėką už įsitraukimą į šią programą bei progimnazijos ir miesto reprezentaciją.

Dėkoju visiems mūsų progimnazijos bendruomenės nariams už šią reikalingą ir prasmingą veiklą.

Progimnazijos direktorius A.Gedeikis

Progimnazija apdovanota Aplinkosauginio švietimo fondo žaliąja vėliava ir sertifikatu

veliava

   Džiaugiamės, kad jau trečią kartą mūsų progimnazija apdovanota Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir sertifikatu. Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklą į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklos bendruomenės aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Iš viso yra septyni Gamtosauginių mokyklų programos elementai – 7 Gamtosauginių mokyklų žingsneliai, kuriuos kiekviena įstaiga, dalyvaujanti programoje, turi įgyvendinti: Nors 7 žingsnelių metodika yra svarbiausias Gamtosauginių mokyklų programos aspektas, svarbu yra ir kryptinga mokyklos bendruomenės veikla atitinkama tematika. Aplinkosauginiam auditui atlikti bei ekologinėms veikloms vykdyti siūlomos tokios  temos:

Atliekos

Šiukšlės

Klimato kaita

Energija

Vanduo

Bioįvairovė ir gamta

Sveika gyvensena

 

 

PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2019-2020 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 

 1. Algirdas Gedeikis, direktorius, programos koordinatorius;
 2. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 5. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, narė;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Jūratė Tulauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Vaicekauskas Dovydas, 5a kl. mokinys, narys;
 12. Mažeika Simas, 5b kl. mokys, narys;
 13. Čečinaitė Fausta, 5c kl. mokinė, narė;
 14. Gretė Petronytė, 5d kl. mokinė, narė;
 15. Kaškelytė Austėja, Zamžickaitė Ugnė, 6a kl. mokinės, narės;
 16. Bertulis Matas, 6b kl. mokinys, narys;
 17. Keršulytė Rusnė, Burbulaitė Veta, 6c kl. mokinės, narės;
 18. Petronytė Gretė,  Kerbelis Rokas 6d kl. mokiniai, nariai;
 19. Jonušaitė Justina, 7a kl. mokinė, narė;
 20. Dirkė Augustas, 7b kl. mokinys, narys;
 21. Stakėnas Patrikas, Jablonskis Timas, 7c kl. mokiniai, nariai;
 22. Kotryna Glemžaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 23. Jasiūnaitė Evilija Aida, 8b kl. mokinė, narė;
 24. Adomaitis Simas, 8c kl. mokinys, narys;
 25. Turleckas Pijus, 8d kl. mokinys, narys;
 26. Justė Pudrigailaitė, mokyklos techninio personalo atstovė, narė;
 27. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 28. Audronė Bagdanskienė, misto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atstovė, narė;
 29. Rimas Kaunietis, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kunigas, narys;
 30. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.