Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2019-2020 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 

 1. Algirdas Gedeikis, direktorius, programos koordinatorius;
 2. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 5. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, narė;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Jūratė Tulauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Vaicekauskas Dovydas, 5a kl. mokinys, narys;
 12. Mažeika Simas, 5b kl. mokys, narys;
 13. Čečinaitė Fausta, 5c kl. mokinė, narė;
 14. Gretė Petronytė, 5d kl. mokinė, narė;
 15. Kaškelytė Austėja, Zamžickaitė Ugnė, 6a kl. mokinės, narės;
 16. Bertulis Matas, 6b kl. mokinys, narys;
 17. Keršulytė Rusnė, Burbulaitė Veta, 6c kl. mokinės, narės;
 18. Petronytė Gretė,  Kerbelis Rokas 6d kl. mokiniai, nariai;
 19. Jonušaitė Justina, 7a kl. mokinė, narė;
 20. Dirkė Augustas, 7b kl. mokinys, narys;
 21. Stakėnas Patrikas, Jablonskis Timas, 7c kl. mokiniai, nariai;
 22. Kotryna Glemžaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 23. Jasiūnaitė Evilija Aida, 8b kl. mokinė, narė;
 24. Adomaitis Simas, 8c kl. mokinys, narys;
 25. Turleckas Pijus, 8d kl. mokinys, narys;
 26. Justė Pudrigailaitė, mokyklos techninio personalo atstovė, narė;
 27. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 28. Audronė Bagdanskienė, misto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atstovė, narė;
 29. Rimas Kaunietis, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kunigas, narys;
 30. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.

„Kūrinija – mūsų bendrieji namai“

   Popiežius Pranciškus pakvietė susimąstyti apie mūsų bendrų namų priežiūrą ir renginius, skirtus išsaugoti gamtai. Ta proga gamtos bičiulis, kunigas Rimantas Kaunietis, pakvietė mus į Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje vykusį renginį „Kūrinija – mūsų bendrieji namai“. Renginio pradžioje įdomius gamtosauginius žaidimus vedė Gamtos mokyklos vyresnioji metodininkė Rima Ivanauskienė. Įdomią viktoriną suorganizavo  šios bažnyčios administratorius Eugenijus Troickis. Vėliau pakvietė visus pasivaišinti arbata, saldumynais bei labai skania pica. Renginio dalyviai – „Saulėtekio“, „Ąžuolo“ ir  A. Lipniūno progimnazijos mokiniai,  jaunieji miško bičiuliai bei gamtos mylėtojai parapijiečiai – liko patenkinti renginiu ir dėkojo organizatoriams už nuostabią popietę.

Mokytoja Jurgita Dugnienė

Konkurso „PERDIRBTŲ  ŽAISLŲ ISTORIJOS“ nugalėtojos

 

   Mūsų mokykos 2–3 klasių mokinės tapo PRATC organizuoto konkurso „PERDIRBTŲ ŽAISLŲ ISTORIJOS“ nugalėtojomis. Gegužės 30 d. jos buvo pakviestos atsiimti prizų ir vykti į pažintinę – edukacinę išvyką  į Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyną. Čia mokinės sužinojo, kaip atrodo modernus sąvartynas ir kas vyksta su atliekomis, kai jos yra paimamos iš atliekų surinkimo konteinerių. 

Mokytoja Diana Pertrauskienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.