Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Projekto LL3 mokyklų lyderystės renginys „Pažinkime artimą aplinką“

  Lapkričio aštuonioliktą dieną vyko Aplinkosaugos švietimo projekto ir Panevėžio miesto savivaldybės projekto „Lyderių laikas 3“ konferencija. Šiame nuotoliniame renginyje dalyvavau ir aš, progimnazijos mokinė Rugilė Staškūnaitė. Visus sudominau projektu apie medžių pažinimą Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje. Savo projekte pateikiau informacija apie medžių pažinimo taką ir Aplinkosaugos komitetą. Organizatoriai, Panevėžio Raimundo Sargūno gimnazijos atstovai parengė renginio programą ir virtualią padėką už dalyvių pastangas. Šioje konferencijoje buvo pristatomi išsamiai parengti projektai ir tyrimai kurie prisideda prie Panevėžio aplinkos pažinimo ir gamtinių aplinkų išsaugojimo. Parengtus pristatymus parengė ir savo mokyklas atstovavo 8-12 klasių mokiniai iš įvairių Panevėžio mokyklų. Taip pat konferencijoje dalyvavo Ieva Šablevičiūtė atstovaujanti Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrą ir Jaunojo tyrėjo laboratoriją, su pranešimu „Tiriamųjų darbų pristatymas“. Didelį įspūdį paliko ypatingai kruopščiai atlikti ir apibendrinti Panevėžio Juozo Miltinio IV gimnazijos klasės mokinių tyrimai, kurie sudomino mokinių plaučių tūrio nustatymu, bei Panevėžio rajono ūkių braškių cukraus kiekio tyrimais. Šis nuotolinis renginys buvo labai informatyvus, išsamus ir skatinantis tobulėti tyrimų ir aplinkosaugos srityje.

Aplinkosauginis konkursas pradinių klasių mokiniams „Antrasis gyvenimas“

diplomas

   1a ir 1b klasių mokiniai dalyvavo respublikiniame atliekų antrinio panaudojimo konkurse „Antras gyvenimas“. Konkurso tikslas – per mokiniui patrauklias veiklos formas ugdyti supratimą apie artimiausią gamtinę aplinką ir skatinti palankų aplinkai elgesį bei kasdieninius įpročius. Šią veiklą koordinuojant pradinių mokytojoms Dianai ir Ramintai, mokiniai iš antrinių žaliavų gamino vazonėlius gėlei ne tik pamokos metu, bet ir dalyvaudami „Gamtos pažinimo per fotoaparato objektyvą“ būrelio veikloje bei pailgintos darbo dienos grupėje. Kūrybiškiausių mokinių darbų nuotraukos nusiųstos į konkursą. Džiaugiamės konkurso nominantėmis: 1a klasės mokine Austėja, 1 b klasės mokinėmis Lėja, Luka, Rusne ir Paulina.

                                                    1b klasės mokytoja Diana Petrauskienė

PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2020-2021 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 1. Algirdas Gedeikis, direktorius, programos koordinatorius;
 2. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 5. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, narė;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Violeta Pudrigailienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Ąžuolas Pijus Ileikis, 5a kl. mokinys, narys;
 12. Jokūbas Marozas, 5a kl. mokinys, narys;
 13. Smiltė Čičerytė, 5b kl. mokė, narė;
 14. Aronas Kirsnys, 5c kl. mokinys, narys;
 15. Ignas Poška, 5d kl. mokinys, narys;
 16. Dovydas Vaicekauskas, 6a kl. mokinys, narys;
 17. Vytė Mažeikaitė, 6b kl. mokinė, narė;
 18. Augustė Prūsaitė, 6c kl. mokinė, narė;
 19. Rugilė Petrauskaitė, 7a kl. mokinė, narė;
 20. Matas Kovalčiukas, 7b kl. mokinys, narys;
 21. Rapolas Nerlikas, 7c kl. mokinys, narys;
 22. Gretė Petronytė, 7d kl. mokinė, narė;
 23. Justina Jonušaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 24. Augustas Dirkė, 8b kl. mokinys, narys;
 25. Gerardas Vainauskas, 8c kl. mokinys, narys;
 26. Naglis Jankauskas, 8c kl. mokinys, narys;
 27. Justė Pudrigailaitė, mokyklos techninio personalo atstovė, narė;
 28. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 29. Audronė Bagdanskienė, miesto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atstovė, narė;
 30. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.

Mokyklai įteikta Žalioji vėliava

„Saulėtekio“ progimnazijos bendruomenei už pasiekimus darnaus vystymosi švietimo srityje ir kryptingą įstaigos bei visuomenės aplinkosauginės veiklos stiprinimą trečią kartą įteikta Žalioji vėliava ir tarptautinis Gamtosauginių mokyklų programų sertifikatas. Apdovanojimo šventė vyko l/d. „Žvaigždutė“ ir jos metu Panevėžio miesto vicemeras D.Labanavičius progimnazijai įteikė ir miesto mero R.M.Račkausko padėką už įsitraukimą į šią programą bei progimnazijos ir miesto reprezentaciją.

Dėkoju visiems mūsų progimnazijos bendruomenės nariams už šią reikalingą ir prasmingą veiklą.

Progimnazijos direktorius A.Gedeikis

Progimnazija apdovanota Aplinkosauginio švietimo fondo žaliąja vėliava ir sertifikatu

veliava

   Džiaugiamės, kad jau trečią kartą mūsų progimnazija apdovanota Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir sertifikatu. Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklą į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklos bendruomenės aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Iš viso yra septyni Gamtosauginių mokyklų programos elementai – 7 Gamtosauginių mokyklų žingsneliai, kuriuos kiekviena įstaiga, dalyvaujanti programoje, turi įgyvendinti: Nors 7 žingsnelių metodika yra svarbiausias Gamtosauginių mokyklų programos aspektas, svarbu yra ir kryptinga mokyklos bendruomenės veikla atitinkama tematika. Aplinkosauginiam auditui atlikti bei ekologinėms veikloms vykdyti siūlomos tokios  temos:

Atliekos

Šiukšlės

Klimato kaita

Energija

Vanduo

Bioįvairovė ir gamta

Sveika gyvensena

 

 

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.