Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Naudingos nuorodos

vard sventes programa 2016

KULTŪRINĖ PAŽINTINĖ EDUKACINĖ PILIGRIMINĖ IŠVYKA Į ŠILUVĄ, TYTUVĖNUS, ŠIAULIUS IR KRYŽIŲ KALNĄ

IMG 2829 

   „Saulėtekio“ progimnazijos 5-7 klasių moksleiviai 2016 m. spalio 13d. vyko į piligriminę kelionę. Kelionės tikslas buvo priimti Popiežiaus skelbiamą Jubiliejinių Dievo Gailestingumo metų žinią, atpažinti Dievo Gailestingumo ženklus Dievo garbėje (šventovėse, maldose ir kt.) bei mūsų kasdienybėje.
   Mokiniai lankė Tytuvėnų bažnyčią ir vienuolyno ansamblį, meldėsi ant stebuklingų laiptų. Ekskursijos dalyviai susipažino su Šiluvos bazilika ir Dievo Motinos apsireiškimo koplyčia. Jie šventė šv. Mišias Šiluvos Bazilikoje kartu su mokyklą globojančiu Švč. Trejybės bažnyčios kunigu R. Kauniečiu. Vaikai lankė Kryžių kalną, palikdami atvežtus buvusių mokyklos mokinių pagamintus kryžius.
   Išvyka visiems patiko. Nors išgyventi piligrimystę mokiniams nebuvo lengva, tačiau puiki bendrystė ir bendradarbiavimas persmelkė kiekvieną keliauninką.

IMG 2833

„Tik darbo pradžia“

   „Gerosios patirties sklaidos“ būrelio nariai nelabai įprastai pradėjo naujų mokslo metų darbą. Jie įsijungė į tarptautinio projekto „e-Twinning“ veiklą „TwinSpace“ erdvėje, kur, du su puse mėnesio bendraudami su Lietuvos, Latvijos bei Vengrijos mokiniais, susipažins su kitų tautų tradicijomis, nacionaliniais patiekalais, kurs pristatymus bei vykdys kitas veiklas. Pirmoji iš jų – susipažinimas su projekto kolegomis iš Lietuvos mokyklų. 

1   Spalio pradžioje vyriausieji būrelio nariai maloniai pakvietė trylika Smilgių gimnazijos mokinių, šio tarptautinio projekto dalyvių, drauge su direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Krikščiūniene atvykti į dalykinį susitikimą „Saulėtekio“ progimnazijoje. Viešnagė buvo numatyta 12 dieną. Svečius šiltai sutiko „Gerosios patirties sklaidos“ būrelio nariai, jų vadovė V. Lizdenienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Anilionienė. Susitikimo metu buvo pristatyta bei aptarta projekto veikla, pasidalinta mintimis apie bendradarbiavimą. Po oficialios dalies svečiai buvo pakviesti pasivaišinti arbata ir susipažinti su „Saulėtekio“ progimnazija. Būrelio narės A. Apalainytė, D. Bausytė, A. Jurevičiūtė ir G. Mickevičiūtė tapo puikiomis ekskursijos vadovėmis. Jos svečių delegaciją vedžiojo po savo mylimą mokyklą ir pasakojo apie ją. Atvykusieji buvo nuvesti apžiūrėti technologijų kabineto, jo įrenginių, nes mūsų vykdomas projektas susietas su tradicinių pateikalų gamyba ir jų pristatymu. Buvo aptartos saulėtekiečių ir smilgiečių galimybės per pamokas gaminti tradicinius lietuviškus pateikalus. Vėliau visi apsilankėme skaitykloje ir bibliotekoje, kur iš vedėjos Laimutės Šikšnienės sužinojome apie informacinių technologijų taikymo galimybes jos darbe, apie renginius, skatinančius domėtis literatūra, dalyvauti projektinėje veikloje. Prieš išvykdami namo, svečiai užsuko į „Galeriją XII“, kurioje eksponuojami ne tik „Saulėkio“ progimnazijos mokinių, mokytojų dailės darbai, bet ir Lietuvos profesionalių tapytojų, grafikų, fotomeninkų kūriniais.
   Laikas prabėgo nepastebimai. Džiaugėmės įspūdžiais iš malonaus ir labai naudingo susitikimo, kuris – tik bendro darbo pradžia.2


V. Lizdenienė

Išrinkti Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių parlamento nariai

Skaityti daugiau...

„Saulėtekio“ progimnazijos pirmokėliai moka saugiai elgtis su ugnimi.

Skaityti daugiau...

Liaudies šokių konkursinis festivalis „Aguonėlė 2016”

Skaityti daugiau...

Copyright © 2016 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.