Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Mes jau 40 metų kartu!

Pamokų laikas

1.    8:00-8:45

2.    8:55-9:40

3.    9:50-10:35

4.  10:55-11:40

5.  12:00-12:45

6.  12:55-13:40

7.  13:50-14:35

8.  14:45-15:30

Naudingos nuorodos

   Piligriminė kelionė

 

   Gegužės 24- ąją išvykome į Vilnių ir vienai dienai tapome piligrimais. Pirmoji mūsų aplankyta vieta buvo Vilniaus arkikatedra bazilika. Ten buvo specialiai mums aukojamos Šv. Mišios. Joms pasibaigus, iš mokytojos rankų gavome piligrimų pasus, skiriamus visiems, lankantiems Gailestingumo metų šventoves Lietuvoje. Piligrimas, apsilankęs šventovėje, gali gauti antspaudą pase.
   Toliau tęsėme savo piligriminę kelionę po Gailestingumo šventoves ir ne tik. Keliavome pro Bernardinų sodą į pranciškonų vienuolyną. Ten vienas iš vienuolių mums papasakojo apie vienuolyną, jo gyventojų kasdienybę. Pasiklausę pasakojimo toliau skubėjome į hospisą bei Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolyną. Išklausėme įdomaus pasakojimo apie hospisą ir netgi gavome saldainių su ypatingais namų darbais. O vienuolyne viena sesuo mums papasakojo apie Šv. Faustinos nutapytą Gailestingojo Jėzaus paveikslą. Kuomet baigėme savo apsilankymą šiose dviejose vietose, keliavome aplankyti likusių trijų Gailestingumo šventovių Vilniuje ir jose gauti antspaudų. Pirmiausia užėjome į Šv. Ignoto bažnyčią, toliau keliavome į Dievo Gailestingumo šventovę, kur pamatėme Gailestingojo Jėzaus paveikslo originalą. Galiausiai pasiekėme Aušros vartų koplyčią. Gavę antspaudus bei sužinoję daug naujų dalykų, traukėme link autobuso ir - atgal į Panevėžį.

7 klasės mokinė Akvilė Svidraitė

View the embedded image gallery online at:
http://www.sauletekis.org/#sigFreeId5162fa0fb3

Šokių šventė „Po vaikystės  saule“

   Gegužės paskutiniąją savaitę jau dvidešimt ketvirtą kartą Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje organizuojama Šokių šventė. Joje visada sulaukiame didelio būrio svečių. Mokyklos pradinukai– šios šventės šeimininkai. Jie džiugina ne tik ugdymo įstaigos mokytojus, administraciją, bet ir tėvelius, senelius ar šiaip išgirdusius muziką ir stabtelėjusius mokyklos kieme praeivius.

   Šiemetinę šventę pradėjome „Lambados“ šokiu, mums mielai talkino mokytojos metodininkės V. Skukauskienės vadovaujamas choras „Sol la si“. Džiugu, kad tokią iškilmingą dieną progimnazijos direktorius A. Gedeikis „Saulės“ ženkliukus įteikė labiausiai nusipelniusiems pradinių klasių mokiniams, o padėkos raštus - mokyklą palaikantiems tėveliams. Juos sveikino šokėjai ir progimnazijos pop choras „Mažieji dainorėliai“, kurio vadovė – vyresnioji muzikos mokytoja S. Kamantavičienė.

   Šių metų šokių šventės pavadinimas – „Po vaikystės saule“. Mūsų pradinukai – vaikai, kuriems smagu kiekvienais metais būti vis didesniems ir didesniems, visiems kartu džiaugtis taip maloniai šildančiais saulės spinduliais, vaikyste, kuri  palieka tiek daug gražių prisiminimų visam gyvenimui. Tačiau laikas bėga greitai. Štai ir vėl  išleidžiame pradinę mokymo pakopą baigusius ketvirtokus. Siekdami  pažaboti  nenuoramą  vaikystę ir puoselėdami tautinį meną, savo pavasarinės šventės metu šokome lietuvių liaudies šokius „Noriu miego“, „Delnų polką“, „Žvirblį ir zylutę“, „Gyvatarą“, „Mešką“, „Gransferą“, „Du gaidelius“ ir, aišku, „Suktinį“, kuriuo baigėme šventę.

   Jau ne pirmą kartą organizuodama šį renginį, džiaugiuosi, kad 3-4 klasių pradinukai per mokslo metus Šokių šventei ruošiasi labai atsakingai. Matau, kad neatsilieka ir mažiausieji – stengiasi vytis vyresniuosius, įnešdami vėjavaikiškumo, kuris paskatina mane ieškoti vis naujų šokio raiškos priemonių. Rengdama šią šventę, nuoširdaus palaikymo sulaukiu iš mokyklos administracijos, todėl stengiuosi, kad šokis rastų vietos kiekvieno vaiko širdyje. Juk taip smagu, kai visi kartu galime ne tik žodžiu nuoširdžiai padėkoti vienas kitam už tai, kad esame, bet ir atrasti vis kitokių bendravimo būdų.

Šokio mokytoja A. Šidlauskaitė

View the embedded image gallery online at:
http://www.sauletekis.org/#sigFreeId21a76467a4

Naujos edukacinės erdvės mokykloje

   Šį pavasarį pradinukų ir jų pagalbininkų pieštomis gėlėmis ant mokyklos sienos „pražydo“ progimnazijos vidinis kiemelis. Toje gražioje erdvėje dabar galima ir vesti pamokas, ir šiaip pasišnekučiuoti susėdus puslankiu ant naujų suolelių, ir pažaisti šaškėmis ar šachmatais. Kviečiame maloniai praleisti laiką jaukioje aplinkoje.

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.sauletekis.org/#sigFreeId561c69fadc

Akcija ,,Vilties angelas“

   Gegužės 25 d., trečiadienį ,,Saulėtekio“ progimnazijoje vyko akcija ,,Vilties angelas“, skirta Gedulo ir vilties dienai. Šias metais sukanka 75 metai nuo tos baisios dienos, kai į Sibiro platybes buvo pradėti tremti Lietuvos gyventojai. Akcijos simbolis – baltas vilties angelas, skirtas tiems, kurie nebegrįžo, o atgulė Sibiro žemėje. Angeliukais buvo papuošta mokyklos foje, kurioje ir vyko paminėjimas. Skambėjo tremtinių dainos, 6c klasės mokinės Liepa Turleckaitė, Paulina Lupeikytė ir Akvilė Zinytė skaitė buvusios tremtinės, gyvenančios mokyklos kaimynystėje, Mildos Gogelienės vaikystės prisiminimus apie tremtį. Lai šie angelai suteikia vilties, kad tokia tragedija nebepasikartos, o Lietuvos žmonės prisimins tuos, kurie nekaltai nukentėjo nuo Stalino represijų.

Mokytoja Aušra Indriūnienė

View the embedded image gallery online at:
http://www.sauletekis.org/#sigFreeIdec436b0e2b

 

Copyright © 2016 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.

 OptiMind