Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 

   Balandžio 7 dieną Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija sulaukė gausaus būrio svečių: į bendrojo ugdymo mokyklų konferenciją „Mokymas(is) netradicinėse erdvėse“ rinkosi ne tik mokytojai, bet ir Panevėžio lopšelių – darželių auklėtojos.

   Pagrindinį pranešimą „Mokymasis netradicinėse aplinkose“ skaitė konferencijos svečias – vadybos konsultantas, suaugusiųjų mokymo ekspertas Arūnas Bėkšta. Renginio viešnia Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejaus Daugiakultūrio centro vadovė, Kėdainių rajono Šėtos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė, pasakojo, kokias edukacines programas netradicinėse aplinkose siūlo ir rengia Kėdainių krašto muziejus.

   Gerąja patirtimi apie netradicinių erdvių panaudojimą mokant(is) nuoširdžiai pasidalino Panevėžio M. Rimkevičaitės technologinės mokyklos istorijos mokytojas metodininkas Vytautas Matulionis, grupė Panevėžio „Šaltinio“ progimnazijos mokytojų metodininkių – Geta Pečiulienė, Gintarė Eniulaitienė ir Žiedė Ketvirtienė, skaitydamos pranešimą „Netradicinės veiklos pradinio ugdymo procese – sėkmingas kelias pažinimo link“.

   Ar turi sąsajų matematika ir chemija? Į šį klausimą klausytojams atsakė Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojos metodininkės Gražina Šuškevičienė ir Nijolė Blankienė. Skaitydamos pranešimą, mokytojos atskleidė, kiek daug įdomių ir svarbių dalykų galima atrasti vedant pamokas netradicinėse erdvėse.

   Netradicinė erdvė pamokai – kukurūzų laukas... Iššūkis? Pasirodo, jame puikiausiai gali vykti matematikos pamoka. Apie šią savo išskirtinę patirtį ir pasiektus rezultatus papasakojo Panevėžio Rožyno progimnazijos matematikos mokytoja metodininkė Laima Užkuraitienė.

   Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokytojos metodininkės: Regina Vezbergienė, Jovita Ivanauskienė, Jūratė Gelžinienė, ir grupelė gimnazistų linksmai ir išradingai pristatė stendinį ir video pranešimą ,,Natūralios kosmetikos laboratorija „ŠARMS“, o Panevėžio „Vilties“ progimnazijos mokytoja metodininkė Vilija Petkūnienė perskaitė pranešimą „Vanduo – gyvybės šaltinis“, kuriame detaliai papasakojo apie pamokų ciklą netradicinėse aplinkose.

   Nors sakoma, kad savo krašte pranašu nebūsi, tačiau „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojai – mokyklos šeimininkai – taip pat iš savo stalčių ištraukė tai, kuo galima pasidalinti su kolegomis. Mokytoja metodininkė Vitalija Balčiūnienė ir vyr. mokytoja Eglė Pečiulienė kartu su 5b klasės mokinėmis Auguste, Adele, Austyna ir Beatriče pristatė integruotą dailės ir technologijų pamoką „Saulėgrįžos ratu: Velykos“ netradicinėje erdvėje. Mokytoja metodininkė Asta Kurulytė atskleidė gerąją patirtį, kaip pavyko integruota lietuvių, rusų, vokiečių kalbų pamoka netradicinėje aplinkoje – Panevėžio kraštotyros muziejuje, o 8B klasės mokiniai Austėja ir Ignas pasidalino mintimis apie atliktus darbus ir įspūdžiais apie pamoką.

   Vyr. pradinio ugdymo mokytoja Edita Banevičienė taip pat pasidalino patirtimi apie integruotas pamokas panaudojant kitas mokymosi erdves, o istorijos mokytoja metodininkė Irena Gasiūnienė perskaitė pranešimą „Tęstinis projektas „Kitos tautos šalia mūsų“. Pranešėja papasakojo apie ketverius metus vykdyto projekto veiklas neįprastose aplinkose ir pasiektus rezultatus.

   Nors laikas šiek tiek prailgo, bet, manome, kad konferencijos dalyviai namo išsinešė ne vieną idėją, kaip galima įdomiai, išradingai ir veiksmingai mokyti šiuolaikinius vaikus. Taigi džiaugiamės, kad renginio tikslas - paskatinti mokytojus dalintis gerąja mokymo(si) netradicinėse aplinkose patirtimi – pasiektas.

   „Saulėtekio“ progimnazijos administracijos ir mokytojų vardu nuoširdžiai dėkojame konferencijos svečiams – ir pranešėjams, ir klausytojams, ir linkime kūrybiško, įdomaus, prasmingo mokymo(si).

                                                                                                                                                                             Mokytoja Rima Šarkanienė

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.