Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Rugsėjo 22-23 dienomis Panevėžyje vyko pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“, skirta Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dienai paminėti. Akcijoje dalyvavo ir mūsų progimnazijos mokiniai. Šia iniciatyva buvo siekiama prisiminti holokausto siaubą ir aplankyti masines žydų žūties vietas bei pagerbti holokausto aukas. Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena Lietuvoje minima nuo 1994 metų. Holokaustas, kaip tragedija, yra netektis mūsų valstybei — netekome Lietuvos piliečių: gyvenusių Lietuvoje, kartu kūrusių mūsų valstybę, puoselėjusių savitas tradicijas ir kultūrą.

Masinės žudynės vyko visame pasaulyje, tačiau prasidėjo 1939 metais, kai naciai okupavo Lenkiją. Ten įkūrė pirmąsias koncentracijos stovyklas. O žydų genocido metu buvo nužudyta 90% šios tautybės Lietuvos piliečių. 1941m. daug nekaltų žydų — vaikų, moterų ir vyrų — buvo nužudyti, todėl, kad jų tautybė buvo — žydai… Žmonės, kurie turėjo vardus, pavardes, savo gyvenimus ir šeimas....O šis išnaikinimas — tragedija ne tik žydų tautai, bet taip pat ir Lietuvai, Europai.

Rugsėjo 22 dieną 5 ,,Saulėtekio“ progimnazijos aštuntokai (8a ir 8c) dalyvavo viktorinoje, skirtoje holokaustui paminėti, kurį vyko Panevėžio žydų bendruomenės namuose. Taip pat dalyvavo J. Balčikonio, J. Miltinio ir 5-osios gimnazijų bei Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos komandos. Komisiją sudarė mokinius lydinčios mokytojos. Po komandų prisistatymo buvo atliekama kūrybinė užduotis: reikėjo nupiešti ką nors, kas susiję su holokaustu. Buvo sunku, nes ,,Saulėtekio“ komandoje tik 2 mokiniai buvo dailininkai. Piešinyje pavaizduotas degantis žmogus. Šį paveikslą galima pamatyti Žydų bendruomenės namų galerijoje. Kita užduotis — įvairūs klausimai apie holokaustą. Mažu taškų skirtumu užėmėme 4 vietą. Ši viktorina padėjo daugiau suprasti apie holokausto baisumus.

Kiekvienas holokaustą supranta skirtingai. Vieniems tai prisiminimai, kitiems kažkokia nesąmonė, o dar kitiems paprasčiausias minėjimas. Rugsėjo 23 d. daugelis panevėžiečių renkasi prie „Liūdinčios žydų motinos“ memorialo, kuris mums visiems primins Panevėžio žydų bendruomenę, buvusias kapines, palaidotųjų atminimą ir tragišką žydų tautos praeitį. Minėjime kalbėjo Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman, Panevėžio meras Rytis Račkauskas. Pagerbę žuvusiuosius tylos minute, padėję gėles ir uždegę žvakeles prie paminklo, susirinkusieji išvyko į masinių žudynių vietas.

Panevėžio apskrityje žydų žudynių vietų yra apie 200, o šiandien mes aplankėme tik 2: Kurganavos miške ir Žaliojoje girioje. Kurganavos miške 1941 m. buvo sušaudyta daugiau nei 8000 Panevėžio ir Panevėžio rajono žydų. Yra pažymėti grioviai, duobės, kuriose buvo nužudyta ir užkasta Panevėžio žydų inteligentija: mokytojai, rabinai, gydytojai ir paprasti gyventojai…

Šiame miške buvo paminklas, aplink kurį, pagerbiant žuvusiuosius, buvo dedami akmenėliai su žydiškais vardais ir degamos žvakelės. Žydišką maldą mums perskaitė Fima Grafman, o susirinkusieji pritarė maldai.

Žaliojoje girioje nacistai ir jų vietiniai talkininkai 1941 metais žiauriai nužudė apie 4500 žmonių, tarp jų 3500 žydų — vaikų, moterų, vyrų. Juos prikeldavo 3-4 valandą nakties ir pėsčius varydavo į Žaliosios girią. O atstumas juk nemažas. Sukrėtė žudynių mastas: baisu pasidaro, kai pamatai, kokio ilgio ir pločio buvo grioviai, į kuriuos krito nekalti žmonės. Žuvusiųjų atminimas buvo pagerbtas akmenėliais su žydiškais vardais ir žvakelėmis bei malda, kurią perskaitė Panevėžio žydų bendruomenės pirmininkas Gennady Kofman.

Prieš Antrąjį pasaulinį karą lietuviai sugyveno su žydais, tačiau karas kai kuriuos pakeitė. Vieni slėpė žydų šeimas, nors ir žinojo, kad už tai gali sumokėti savo pačių gyvybe, o kiti juos išduodavo. Netgi buvo leidžiamas laikraštis „Panevežietis“, kuriame buvo reikalaujama nebendrauti su žydais, neparduoti jiems duonos, neleisti pasisemti vandens iš šulinių ir nieku gyvu neslėpti!

Keista, kad ir šiais laikais atsiranda žmonių (netgi garsių asmenybių), neigiančių holokaustą. Mes turime padaryti viską, kad panašios tautų tragedijos niekada nepasikartotų. Juk viskas priklauso nuo mūsų. O šis išnaikinimas visgi yra mažytė, tačiau labai svarbi dalelė mūsų praeities.

 

„Atžalyno“ leidėjai Darija Jagneraitė (7a), Saida Lipinskaitė (6c),Titas Valaitis (8c)

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.