Gamtosauginių mokyklų programa

   Mūsų mokykla gavo patvirtinimą, kad nuo 2016 m. rugsėjo 26 dienos yra priimta dalyvauti tarptautinėje Gamtosauginių mokyklų programoje.

   Gamtosauginių mokyklų programa yra viena iš penkių Aplinkosauginio švietimo fondo (FEE) pasaulyje įgyvendinamų programų. Aplinkosauginio švietimo fondas – tai 1981 metais įkurta tarptautinė nevyriausybinė, nepelno siekianti organizacija. Pagrindinis fondo tikslas – aplinkosauginis švietimas ir visuomenės savimonės kėlimas įtraukiant įvairaus amžiaus ir tautybių žmones per formalų ir neformalų švietimą.

   Savo tikslus Aplinkosauginio švietimo fondas įgyvendina vykdydamas penkias programas: Mėlynosios vėliavos; Miškų pažinimo; Jaunųjų aplinkosaugos reporterių; Žaliojo rakto; Gamtosauginių mokyklų.
Gamtosauginių mokyklų programa orientuoja mokyklas į praktinę gamtosauginę veiklą, skatina mokyklų bendruomenių aktyvumą, ugdo mokinių kūrybiškumą. Programos Gamtosauginės mokyklos nauda – aplinkosauginių žinių augimas, vietinės bendruomenės įtraukimas, vandens bei energijos vartojimo mažinimas, tarptautinių ryšių užmezgimas.
   Nuo šių mokslo metų mūsų mokykla įsitraukė ir į tarptautinį švietimo mainų paramos fondo projektą „Žalioji Europa“. Šio projekto koordinatorė yra Lenkija.
   Mokykloje yra sudarytas gamtosauginis komitetas, kuris paruoš veiklos planą 2016 – 2017 mokslo metams bei atsiras atskiras skyrelis mokyklos internetiniame puslapyje. Kviečiame visą mokyklos bendruomenę aktyviai įsijungti į mokyklos gamtosauginę veiklą.

 

Mokyklos gamtosauginio komiteto nariai

1. Algirdas Gedeikis – mokyklos direktorius;
2. Loreta Valickienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
3. Jovita Anilionienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
4. Irena Gasiūnienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
5. Gintautas Juška – direktoriaus pavaduotojas administracijos ir ūkio reikalams;
6. Daiva Juknienė – gamtos mokslų mokytoja;
7. Virginija Kizienė – biologijos mokytoja;
8. Raminta Dovydienė –pradinių klasių mokytoja;
9. Diana Petrauskienė – pradinių klasių mokytoja;
10. Rasa Plėtienė – pradinių klasių mokytoja;
11. Edita Banevičienė – pradinių klasių mokytoja;
12. Violeta Pudrigailienė – pradinių klasių mokytoja;
13. Vidas Vrubliauskas – technologijų mokytojas;
14. Nojus Navikas – 5a klasės mokinys;
15. Ema Rinkevičiūtė – 5b klasės mokinė;
16. Simas Adomaitis – 5c klasės mokinys;
17. Šarūnas Motekaitis – 5d klasės mokinys;
18. Emilija Jankauskaitė – 6a klasės mokinė;
19. Airidas Jurgelionis – 6b klasės mokinys;
20. Ieva Pečiulytė – 6c klasės mokinė;
21. Paulius Židonis – 7a klasės mokinys;
22. Akvilė Sudvojūtė – 7b klasės mokinė;
23. Gabija Matuzaitė – 7c klasės mokinė;
24. Toma Raugalaitė – 8a klasės mokinė;
25. Edgaras Mažeika – 8b klasės mokinys;
26. Paulius Jakupka – 8c klasės mokinys;
27. Sandra Navickienė – mokinių tėvų atstovė;
28. Tomas Vilniškis – mokinių tėvų atstovas;
29. Asta Sabaliauskienė – mokinių tėvų atstovė;
30. Justė Pudrigailaitė – mokyklos techninio personalo atstovė;
31. Rasa Liberienė – mokyklos valgyklos vedėja;
32. Audronė Bagdanskienė – miesto švietimo ir jaunimo reiklaų skyriaus atstovė;
33. Rimas Kaunietis – Šv.Trejybės bažnyčios kunigas;
34. Gintautas Ulys – UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas.

Without fail, there are numerous aspects you perhaps think about remedies. What medications you can order online? Viagra is one of the best-known remedies of all when. What about sexual breath and "propecia"? Apparently "propecia generic" is a very complicated matter. More info about this matter available at "http://finasteride.me/finasteride-dosage.html". Fortunately most of problems with sexual health can be treated. Unfortunately nearly all over-the-counter medications have some kind of dangerous side effects, from headache to death. Without fail, online pharmacy can naturally help you for solving your all soundness difficulties.