Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Dėkojame, dovanojusiems mokyklos bibliotekai knygas!!!

knygu kaledos 1

   Mokyklos direktoriui A. Gedeikiui (2kn.), direktoriaus pavaduotojoms ugdymui L. Valickienei bei J. Anilionienei, mokytojoms - L. Dargužienei, J. Drąsutytei, vyr.buhalterei Z. Vaičikonienei, bibliotekininkei R. Paulavičienei, logopedei V. Šiukščiuvienei.

Mokiniams:
1. I. Dociutei 7b kl. – 3 kn.
2. I. Kielaitei 7a kl.– 1 kn.
3. A. Gritėnaitei 1c kl. – 1 kn.
4. E. Savickaitei 1a kl. – 1 kn.
5. V. Butrimui 2b kl. – 1 kn.
6. R. Petrauskaitei 3a kl. – 5 kn.
7. A. ir S. Melaikoms 8a kl. – 3 kn.
8. D. Kochanauskui 2b kl. – 5 kn.
9. V. Pauriui 2c kl. – 3 kn.
10. U. Zamžickaitei 3a kl. – 2 kn.
11. M. Krasauskaitei 3a kl. – 1 kn.
12. A. Kurmytei 6b kl. – 1 kn.
13. J. Martusevičiui 3c kl. – 1 kn.
14. M. Mordasui 2b kl. – 3 kn.
15. M. Šamšonaitei 4c kl. – 2 kn.
16. H. Šumnauskui 3c kl. – 1 kn.
17. O. Gasiūnaitei 3c kl. – 2 kn.
18. V. Urbelytei 3 c kl. – 2 kn.
19. J. Noreikaitei 3c kl. – 2 kn.
20. A. Eigirdaitei 3c kl. – 3 kn.
21. P. Masilioniui 3c kl. – 1 kn.
22. D. Garlauskaitei 4a kl. – 3 kn.

Klasėms:
5d kl. (aukl. V. Žičkaitė) – 2 naujas knygas;
6b kl. (aukl. D. Žemaitienė) – 1 naują knygą;
7b kl. (aukl. D. Gedeikienė) – 1 naują knygą;
1d kl. (aukl. R. Dovydienė) – 1 naują knygą;
1a kl. (aukl. A. Svetikienė) – 3 naujas knygas;
5a kl. (aukl. V. Balčiūnienė) – 3 naujas knygas;
2c kl. (aukl. R. Plėtienė) – 1 naują knygą;
6a kl. (aukl. E. Rūkštelienė) – 1 naują knygą;
8c kl. (aukl. A. Masiliūnienė) – 1 naują knygą;
1c kl. (aukl. Ž. Raščiuvienė) – 2 naujas knygas;
3b kl. (aukl.A. Vilkončienė) – 1 naują knygą;
2b kl. (aukl. D. Bajorienė) – 3 naujas knygas;
4b kl. (aukl. D. Andrijauskaitė) – 7 kn.
7c kl. (aukl. A. Kurulytė) – 1 kn.;
5b kl. (aukl.V. Lizdenienė) – 1 naują knygą;
5c kl. (aukl.A. Šidlauskaitė) – 1 naują knygą.

   Taip pat dėkojame 6a kl. mokiniui T. Abramavičiui bei 2b kl. mokiniui J. Smičiui, kurie dar vasarą padovanojo bibliotekai nors ir ne naujų, bet vertingų knygų.

Skaitytojų vardu – bibliotekos vedėja L.Šikšnienė

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.