Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 

Mokytojo padėjėjai - Justė Pudrigailaitė, Asta Kurulytė, Sabina Šukytė

Mokytojo padėjėja: 

  • padeda mokiniui įsitraukti į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joje dalyvauti;
  • paaiškina mokytojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant;
  • padeda perskaityti ar perskaito tekstus;
  • padeda užsirašyti ar užrašo mokymo medžiagą;
  • padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti mokiniui reikalingą mokomąją medžiagą;
  • padeda mokiniui orientuotis su ugdymu susijusioje aplinkoje.

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.