Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Pasiruošusi Jums padėti Panevėžio ,,Saulėtekio” progimnazijos Vaiko gerovės komisija
 ( VGK):

Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pirmininkė, vadovauja Komisijos darbui, atsakinga už lankomumo, pažangumo ir elgesio problemų sprendimą, už smurto prevenciją ir intervenciją;

Vaida Zibaie, socialinė pedagogė, narė, atsakinga už bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės klausimus, už gyvenimo įgūdžių ugdymą;

Mantas Inčiūra, socialinis pedagogas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevencijos įgyvendinimą bei socialinės paramos mokiniams organizavimą, bendradarbiavimą su institucijomis, sprendžiant vaiko gerovės ar krizės valdymo klausimus;

Virginija Gugaitė, psichologė, narė, atsakinga už programų, tyrimų, susijusių su bendruomenės psichine sveikata inicijavimą ir koordinavimą, mokyklos ugdymo( si) aplinkos, mokinių saugumo vertinimą, krizės valdymą; už gyvenimo įgūdžių programų įgyvendinimą;

Miglė Vitkūnienė, specialioji pedagogė-logopedė, narė, atsakinga už mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą, bendradarbiavimą su PPT;

Virgilijus Karosas, technologijų mokytojas, narys, atsakingas už smurto ir patyčių prevenciją ir intervenciją.

Laimą Dargužienė, lietuvių kalbos mokytoja, Vaiko gerovės komisijos sekretorė.

Vaiko gerovės komisija mokykloje

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.