PANEVĖŽIO ,,SAULĖTEKIO” PROGIMNAZIJOS

2019-2020 M.M. GAMTOSAUGINIO KOMITETO NARIŲ SĄRAŠAS

 

 1. Algirdas Gedeikis, direktorius, programos koordinatorius;
 2. Loreta Valickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 3. Jovita Anilionienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, narė;
 4. Gintautas Juška, direktoriaus pavaduotojas administracijai ir ūkio reikalams, narys;
 5. Jurgita Dugnienė, biologijos mokytoja, narė;
 6. Vidas Vrubliauskas, technologijų mokytojas, narys;
 7. Rasa Plėtienė, pradinio ugdymo mokytoja, pirmų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 8. Edita Banevičienė, pradinio ugdymo mokytoja, antrų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 9. Jūratė Tulauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, trečių klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 10. Diana Petrauskienė, pradinio ugdymo mokytoja, ketvirtų klasių mokytojų koordinatorė, narė;
 11. Vaicekauskas Dovydas, 5a kl. mokinys, narys;
 12. Mažeika Simas, 5b kl. mokys, narys;
 13. Čečinaitė Fausta, 5c kl. mokinė, narė;
 14. Gretė Petronytė, 5d kl. mokinė, narė;
 15. Kaškelytė Austėja, Zamžickaitė Ugnė, 6a kl. mokinės, narės;
 16. Bertulis Matas, 6b kl. mokinys, narys;
 17. Keršulytė Rusnė, Burbulaitė Veta, 6c kl. mokinės, narės;
 18. Petronytė Gretė,  Kerbelis Rokas 6d kl. mokiniai, nariai;
 19. Jonušaitė Justina, 7a kl. mokinė, narė;
 20. Dirkė Augustas, 7b kl. mokinys, narys;
 21. Stakėnas Patrikas, Jablonskis Timas, 7c kl. mokiniai, nariai;
 22. Kotryna Glemžaitė, 8a kl. mokinė, narė;
 23. Jasiūnaitė Evilija Aida, 8b kl. mokinė, narė;
 24. Adomaitis Simas, 8c kl. mokinys, narys;
 25. Turleckas Pijus, 8d kl. mokinys, narys;
 26. Justė Pudrigailaitė, mokyklos techninio personalo atstovė, narė;
 27. Romualda Romanenko, mokyklos valgyklos vedėja, narė;
 28. Audronė Bagdanskienė, misto Švietimo ir jaunimo reikalų skyriaus atstovė, narė;
 29. Rimas Kaunietis, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros kunigas, narys;
 30. Gintautas Ulys, UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centro vadovas, narys.