5 rekomendacijos tėvams (geras)

 

Pateikiame mokyklos skaitmeninių technologijų administratoriaus Andriaus Simonaičio tel. Nr.8 640 49491
 
Dėl Tamo prisijungimų kreipkitės į pavaduotoją ugdymui Loretą Valickienę tel. Nr. 8 630 07105