Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

VASAROS PASVEIKINIMO ŠVENTĖ

   Kiekvienais metais, birželio pradžioje, pradinių klasių mokiniai, baigę ugdymo procesą, pasitinka vasarą ir labiausiai lauktą etapą per mokslo metus – atostogas. Birželio 5 d. progimnazijos aikštėje vyko šventė ketvirtų klasių mokiniams.

   Renginio metu kiekvienas mokinys gavo pažymėjimą, kuris liudija baigus pradinio ugdymo programą. Kai kuriems mokiniams buvo įteikti padėkos raštai už labai gerą mokymąsi. Tradicija tapo tai, jog kiekvienoje klasėje yra renkamas šauniausias mokinys, kuris apdovanojamas „Saulės“ ženkleliu. Šventės metu, padedant šokio mokytojai Agnei, mokiniai pašoko šokį, kurį mokėsi nuotoliniu būdu. Esant karantino situacijai šalyje, tai pagyvino renginį, įnešė žaismingumo ir linksmų akimirkų. Kiekviena ketvirtokų klasė į šventę rinkosi atskirai. Renginį stebėjo mokinių tėvai ir progimnazijos mokytojai. Vienas iš labiausiai lauktų šventės aspektų – būsimų penktokų auklėtojų pristatymas. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė kiekvienai klasei pristatė būsimą auklėtoją. Nuo rugsėjo 1-osios 5a klasei vadovaus informacinių technologijų mokytoja Auksė Stasiškienė, 5b klasei – anglų kalbos mokytoja Edita Šukienė, 5c klasei – šokio mokytoja Agnė Šidlauskaitė, o 5d – tikybos mokytojaVirginija Žičkaitė.

Džiaugiamės šauniais ketvirtokais ir jų pasiekimais. Linkime sėkmės lipant aukštesniais laipteliais į mokslo ir žinių šalį!

Organizatoriai

Copyright © 2021 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.