Algoritmai tėvams, darbuotojams, vadovams kaip elgtis COVID-19 atveju

 

 Daugiau žiūrėkite paspaudę čia:

algoritmas susirgus Covid