Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

 

Reikalingas socialinis pedagogas

„Saulėtekio“ progimnazija ieško socialinio pedagogo  nuo 2020 m. rugsėjo mėn. (2 metams). Numatomas darbo krūvis – 1 etatas. Pareigybės lygis – A. Atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokestis: 946-1316 Eur (neatskaičius mokesčių), nustatomas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į kvalifikaciją bei pedagoginį darbo stažą.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Turėti aukštąjį išsilavinimą ir socialinio pedagogo kvalifikaciją (specialybę).
 2. Gerai mokėti lietuvių kalbą, mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688, reikalavimus.
 3. Gebėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 4. Gebėti inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias prevencijos priemones.
 5. Gebėti bendradarbiauti su klasių vadovais, pedagogais, švietimo pagalbos specialistais, mokyklos administracija sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2.  Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Socialinio pedagogo kvalifikacinę kategoriją patvirtinančio dokumento kopiją.
 5. Gyvenimo aprašymą.
 6. Pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentai dokumentus siunčia elektroninio pašto adresu: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Dokumentai priimami iki rugsėjo 18 d. 16 val. elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį..

Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis. Pokalbis numatomas 2020 m. rugsėjo 21 d. Apie laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Galima pasiteirauti el. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.., tel.863007102

Direktorius Algirdas Gedeikis 

 

Copyright © 2020 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.