Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija

Labas mokykla, sveiki sugrįžę draugai ir mokytojai!

Erasmus+ projekto ‘‘Green Europe“ partnerių susitikimas Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje

2018 m. gegužės 7-11d.

     

    „Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja „Erasmus+“2 pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projekte „Žalioji Europa“. Tai daugiašalis projektas, kuris skatina aktyvų įvairių šalių mokyklų bendradarbiavimą.

   Prasidėjęs 2016-aisiais, projektas vykdomas jau antrus metus. Per šį laikotarpį Italijos, Latvijos, Slovėnijos, Lenkijos bei Lietuvos mokytojai su savo mokinių grupėmis lankėsi vieni pas kitus mokymosi tikslais, tyrinėjo Europos šalių gamtą, supažindino su savąja, jos problemomis, kartu ieškojo jų sprendimo būdų. Mokiniai, gyvendami šalies partnerės bendraamžių šeimose ir mokydamiesi bendradarbiaudami, turėjo puikias galimybes pažinti kitų šalių kultūrą, plėsti akiratį, tobulinti savo anglų kalbą, susirasti naujų draugų, bendrauti virtualioje aplinkoje.

   Šį pavasarį, gegužės 7-11 dienomis  „Saulėtekio'' progimnazijoje vyko projekto partnerių paskutinysis susitikimas. Visą savaitę mokiniai ir mokytojai dalyvavo įvairiose veiklose. Pirmadienį visi mokiniai – po 4 iš kiekvienos šalies - susirinko į pirmąją susipažinimo pamoką (anglų k. mokytoja E. Šukienė). Po to aktų salėje vyko mokykloje viešinčių mokytojų ir mokinių pasveikinimo renginys ir svečių prisistatymas. Buvo smagu matyti septintokų parengtą vaidinimą (anglų k. mokytoja R. Beinartaitė), klausytis choro atliekamų dainų (muzikos mokytoja V. Skukauskienė), bet labiausiai intrigavo svečių prisistatymai, parengti jų gimtąja kalba. Po šio renginio mokykloje viešintys svečiai kartu su progimnazijos mokiniais rinkosi į projekto partnerių fotografijos parodos ,,Trapus gamtos pasaulis“ atidarymą mokyklos galerijoje (technologijų mokytojas ir fotografijos būrelio vadovas V. Karosas). Visi susidomėję apžiūrėjo tarptautinėje fotografijos parodoje eksponuojamas moksleivių nuotraukas, perteikiančias įvairių šalių gamtos grožį bei gamtosaugines problemas. Pirmąją dieną svečių laukė ekskursija po mokyklą. Visiems buvo smalsu ir naudinga susipažinti su mūsų progimnazija, pabendrauti. Po to susirinkime moksleiviai pristatė parengtus Jaunojo gamtininko dekalogus bei bendradarbiavo rašydami laiškus Europos Parlamento pirmininkui tema ,,Išsaugokime žaliąją Europą“. Kiekvienos šalies moksleivio rašyti laiškai  tądien buvo išsiųsti Europos Parlamento pirmininkui.

   Po pietų svečiai lankėsi savivaldybėje pas Panevėžio miesto vicemerą Aleksą Varną. Dalyviai turėjo galimybę susipažinti su Panevėžio nūdiena ir perspektyvomis. Ekskursija po Panevėžį, o po jos edukacinė programa sudomino įvairiapusišku ir patraukliu miesto pristatymu. Projekto „Žalioji Europa“ partneriai kiekvieno vizito metu stengiasi susipažinti su lankomos šalies gamta, flora ir fauna. Tad  lankydamiesi Lietuvoje svečiai buvo Anykščiuose, Krekenavos regioniniame parke, Kernavėje, Trakuose bei Vilniuje ir susipažino su Lietuvos gamta, kultūra ir istorija.

   Paskutiniąją vizito dieną  moksleiviai dalyvavo pamokose - neverbalinėse kūrybinėse dirbtuvėse (dailės mokytojos D. Kalendienė  ir V. Balčiūnienė), taip pat kalbų pamokose ( anglų k. – mokytoja Z. Girdvainienė, vokiečių k. – mokytoja D. Gedeikienė, rusų k. – mokytoja D.Šedienė)  bei muzikos pamokoje ( mokytoja V. Skukauskienė).

Tuo metu mokytojai susirinkime diskutavo apie inovatyvius mokymo metodus anglų k. pamokose bei aptarė projekto reikalus. Taip pat gegužės 11 dieną į progimnaziją atvykusi ambasadorė Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje Jovita Neliupšienė dalyvavo  susitikime su mokykloje viešinčiais Erasmus + projekto „Žalioji Europa“ dalyviais. Viešnia įdomiai papasakojo apie Europos Sąjungos institucijas ir svarbiausias ES aktualijas bei pasidalino mintimis apie tai, kaip yra diskutuojama prieš priimant įvairius svarbius sprendimus. Ambasadorė paskatino mokinius domėtis įvairiomis europinėmis temomis.

   Po pietų projekto dalyviams buvo įteikti sertifikatai. Visi džiaugėsi, jog dalyvavimas Erasmus + programos projekte „Žalioji Europa“ buvo naudingas, įvairiapusiškai praturtinęs, suteikęs galimybę ne tik mokytis kitokioje aplinkoje, bet ir skatinęs tapti atsakingais Europos piliečiais. Mes, „Saulėtekio“ progimnazijos mokytojai ir mokiniai, dalyvavę šiame projekte, turėjome galimybę skleisti žinią apie Lietuvą ir atrasti įdomių ir vertingų naujovių.

Projekto  mokykloje koordinatorė mokytoja Regina Beinartaitė

Tarptautinis mokytojų susitikimas Lenkijoje, Elbinge

     Balandžio 11-13 dienomis Lenkjos mieste Elbinge vyko Erasmus+ projekte „Green Europe“ dalyvaujančių mokyklų mokytojų susitikimas. Italijos, Latvijos, Slovėnijos, Lenkijos ir Lietuvos mokytojai susirinko ne tik aptarti bendros projekto veiklos, bet ir dalyvauti konferencijoje, surengtoje paminėti Lenkijos Elbingo mokyklos 10 metų sukaktį, prisijungus prie Europos programų From Socrates to "Erasmus+”. Mūsų mokyklai atstovavo anglų kalbos mokytojos Ramunė Ražanskienė ir Regina Beinartaitė.

     Pirmąją dieną vyko konferencijos dalyvių sutikimo renginys. Grožėjomės mokinių šokiais, vaidinimu ir dainomis. Po pietų vykome į Malborko pilį, didžiausią Europoje Teutonų ordino pilį. Susižavėję klausėmės tris valandas trukusio gidės pasakojimo ir grožėjomės įspūdingais pilies bokštais bei menėmis.

     Ketvirtadienį dalyvavome paskaitoje „Kritinis mąstymas – nauja švietimo vizija“, kurioje lektorius Winiarek pristatė TOC metodų taikymą, ugdant kritinį moksleivių mąstymą. Susipažinę su teorija, penktadienį stebėjome antrokų pamoką. Mokytoja  L.Jankowska supažindino,  kaip šis metodas gali būti taikomas lenkų kalbos pamokoje. Mokiniai, atlikdami užduotis, pasakojo anksčiau skaitytą tekstą, atpažino veikėjų emocijas ir piešė, ieškodami loginio priežasties ir pasekmės ryšio. Įdomu, jog lektorius birželio mėnesį atvyksta į Lietuvą supažindinti mokytojus su TOC metodo sprendimų taikymu ir skleisti gerąją patirtį.

     Po pietų vėl turėjome galimybę susipažinti su lenkų istorija ir kultūra. Nuvykę į Fromborką, gido vedami apžiūrėjome įspūdingąją katedrą, N. Koperniko kapą, muziejų ir netgi turėjome galimybę paklausyti nuostabaus vargonų muzikos koncerto.

     Netrukus, gegužės 7–11 dienomis, sulauksime projekto partnerių savo mokykloje. Viešės ne tik mokytojai, bet ir mokiniai – 17 mokinių ir 9 mokytojai iš Lenkijos, Latvijos, Italijos ir Slovėnijos. Turėsime galimybę supažindinti svečius su savo mokykla, Lietuvos gamta, istorija, kultūra, įžymiomis vietomis. Besisvečiuojančius mokinius priims mūsų progimnazijoje besimokančių 11 mokinių šeimos. Bus puiki galimybė pažinti vieniems kitus, susidraugauti, pasitikrinti anglų kalbos komunikacinius gebėjimus. Įdomios ir turiningos savaitės!

Projekto koordinatorė mokykloje mokytoja Regina Beinartaitė

Pamokose – projekto "Green Europe" veiklos


   Gruodžio mėnesį 7 ir 8 klasių mokiniai geografijos, biologijos ir anglų kalbos pamokose aktyviai įsijungė į projekto "Green Europe" veiklas.
   Biologijos pamokose 7 klasių mokiniai (mokytoja Loreta Valickienė), susipažinę su terminu „dekalogas“ ir dirbdami grupėmis, kūrė plakatus, atspindinčius 10 gamtosaugos taisyklių. Jų sukurti Jaunojo gamtininko dekalogai eksponuojami biologijos kabinete.

   Anglų kalbos pamokose 8 klasių mokiniai (8a kl. mokytojos Edita Šukienė ir Regina Beinartaitė, 8b kl. mokytoja Živilė Bagušienė, 8c kl. mokytojos Zina Girdvainienė ir Regina Beinartaitė), susipažinę su oficialaus laiško rašymo ypatumais, rašė laišką Europos Sąjungos parlamento pirmininkui, dalijosi mintimis ir teikė siūlymus, kaip išsaugoti Žaliąją Europą. Su 20 mokinių laiškais, sėkmingiausiai atitikusiais formos ir turinio reikalavimus, galima susipažinti II aukšto stenduose.


   Per geografijos pamokas 8 klasių mokiniai (mokytojas Svajūnas Gaigalas) sudarė ekologinių grėsmių žemėlapį. Dirbdami grupėmis ar po vieną, mokiniai Lietuvos žemėlapyje pažymėjo vietoves, kurioms dėl civilizacijos ir industrijos yra iškilusi ekologinė grėsmė. Mokinių darbai eksponuojami II aukšto fojė ir geografijos kabinete.


Projekto koordinatorė mokykloje Regina Beinartaitė

"Erasmus+" Green Europe projekto partnerių susitikimas Slovėnijoje, Kozje

 

123a   321a

   Rugsėjo 19-23 dienomis projekte "Green Europe" dalyvaujančių mokyklų partnerių atstovai susitiko Kozje miestelyje Slovėnijoje. Projektas tęsiasi antrus metus. Praėjusiais mokslo metais jau lankėmės Italijoje ir Latvijoje. Šiame (trečiajame) susitikime partneriai iš Slovėnijos, Lenkijos, Italijos, Latvijos ir Lietuvos susirinko aptarti svarbių projekto klausimų, susipažinti su slovėnų mokykla, Kozje ir Slovėnija.
   Atstovauti mūsų mokyklai buvo atrinkti 8b klasės mokiniai Akvilė Sudvojūtė ir Edvardas Ražanskas, 7b klasės mokinė Austyna Miežinytė ir 7a klasės mokinys Orestas Slapšys. Praėjusiais mokslo metais jie aktyviai dalyvavo įgyvendinant projekto veiklas. Ruošiantis vizitui į Slovėniją pavasarį, jie pristatė niokojamas ir saugomas Lietuvos teritorijas, pateikė originalių minčių, kaip būtų galima prisidėti prie jų išsaugojimo. Edvardas ir Akvilė šauniai padirbėjo per vasaros atostogas. Konsultuojami anglų kalbos mokytojos R. Beinartaitės, parengė puikų pristatymą anglų kalba apie Lietuvos perlą – Kuršių neriją.
   Į vizitą Slovėnijoje taip pat vyko direktoriaus pavaduotoja ugdymui, biologijos mokytoja Loreta Valickienė bei projekto koordinatorė mokykloje anglų kalbos mokytoja Regina Beinartaitė.
Slovėnai parengė penkių dienų gerai apgalvotą, intensyvią ir visapusišką programą, tad mes, svečiai, turėjome galimybę susipažinti ne tik su mokykla, Kozje miesteliu, saugomomis teritorijomis, nuostabiu kraštovaizdžiu, bet ir lankytis istoriniuose objektuose, šalies sostinėje Liublijanoje ir netgi prezidentūroje susitikti su šalies prezidentu Borut Pahor.


   Įspūdžiais dalijasi į Slovėniją vykę mokiniai

  

   Antradienį, rugsėjo 19 dieną, anksti ryte vingiuotais takeliais atskubėję arba atvažiavę automobiliais į mokyklą (Osnovna škola Kozje), kūrybinėse dirbtuvėse susipažinome su visų šalių dalyviais moksleiviais. Po to kartu su mokytojais susirinkome sporto salėje. Ten mus pasitiko visa mokykla. Šeimininkai vaidino ir dainavo. Teko ir mums parodyti, ką mokame – prisistatėme savo gimtąja kalba. Vėliau “Green Europe“ dalyviams aprodė mokyklą ir vaikų darželį. Mokykloje 1-9 klasėse mokosi 126 mokiniai. Galėjau palyginti, nes mūsų mokykloje mokosi 701 moksleivis. Yra po vieną kiekvienos amžiaus grupės klasę, o vyriausiųjų klasė didžiausia – 21 mokinys. Devintokai mokslo metų pabaigoje organizuoja šokių šventę. Kadangi šioje klasėje tik penkios mergaitės, todėl berniukai šokti kviečia jaunesnes mergaites. Mūsų progimnazijoje taip pat vyksta šokių šventė, bet ji skirta pradinukams. Kozje mokykloje dirba 16 mokytojų, kai kurie dėsto du dalykus. Vaikų darželį lanko 80 mažylių. Susipažinę su mokykla ir darželiu, aplankėme Kozje merę Milenca Krajnc. Ji papasakojo apie savivaldybę, jos istoriją, apsikeitėme dovanėlėmis. Po to vingiuotu kalnų takeliu nuvažiavome į “Kozjanska domačija“, kuriame ragavome tradicinio Kozje maisto, pagaminto iš produktų, užaugintų tik Kozje rajone. Galiu pasakyti, kad maistas kiek kitoks nei mūsų šalyje.

   Papietavę leidomės į ekskursiją pėsčiomis po Kozje. Aplankėme muziejų „Mokykla – mano mama“, kuriame pamatėme, kuo seniau mokiniai rašydavo, iš ko mokėsi ir kaip atrodė klasės.

   Ši kelionė man buvo naudinga, nes daug sužinojau, susipažinau su daugybe žmonių, pamačiau Slovėnijos gamtą, supratau, kaip jie saugo ir vertina ją, taip pat turėjau galimybę paragauti slovėnų tradicinio maisto. 

 

Akvilė Sudvojūtė, 8b klasė

 

   Trečiadienį, rugsėjo 20 dieną, atvykome į Kozje mokyklą. Projekto dalyviai susirinko į informacinių technologijų kabinetą ir papasakojo apie savo šalių nykstančius gamtos kampelius, kuriuos būtina gelbėti. Visų šalių atstovų pristatymai buvo įdomūs. Aš ir Akvilė rodėme pateiktis apie Kuršių nerijos kopas, kalbėjome apie joms iškilusias grėsmes. Taip pat siūlėme idėjas, kaip būtų galima kopas išsaugoti. Man labiausiai patiko slovėnų pristatymas apie jų saugomą, puoselėjamą regioną, kuris yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą ir kuriame mes buvome apgyvendinti viešnagės Slovėnijoje metu! Po mokinių pristatymų diskutavome apie projekto tikslą ir galimus problemų sprendimo būdus. Sutarėme, jog pasaulio kraštovaizdžių pokyčius gali lemti aplinkosaugos problemų ir galimų jų sprendimo būdų žinojimas.
   Užkandę ir truputį pailsėję, visi dalyvavome pamokose. Vieni ėjo į technologijų pamoką, o aš ir Orestas su grupele mokinių iš Lenkijos, Italijos ir Latvijos dalyvavome dailės pamokoje. Buvo labai įdomu. Per pamoką ne tik artimiau susipažinome vienas su kitu, bet ir turėjome atlikti įdomią užduotėlę – gaminome antspaudus su savo inicialais, rankų atspaudais ir paveikslėliais ar ženklais. Tada puošėme drobinius maišelius, dėdami ant jų įvairiausius antspaudus. Taip pasigaminome puikias dovanas prisiminimui.
   Padirbėję ir skaniai papietavę, keliavome susipažinti su Kozje regioniniu parku. Sužinojome, kad jis yra saugomas UNESCO nuo 2010 metų. Dėl milžiniškos augalų įvairovės jis yra vienas iš žinomiausių parkų Slovėnijoje ir net Europoje! Laukė dar viena įdomi veikla – išmokome pasidaryti vandens filtrą ir išfiltravome vandenį. Vis dėlto gerti jo nepatarė.
   Tos dienos kelionė tęsėsi. Nuvažiavome į Podsredo pilį. Ji yra visai netoli Kroatijos sienos (ten mes gyvenome). Buvo galima matyti net Kroatijos kalnus! Sužinojome apie rečiausias Slovėnijos augalų ir gyvūnų rūšis. Vaikščiodami po pilį, susipažinome su daugybe įspūdingų senovinių eksponatų, matėme retų akmenų. Įspūdį padarė šikšnosparnių pulkas. Pasirodo, jie pilies bokšte gyvena tik vasarą! Po to mus supažindino su bičių gyvenimu, papasakojo, kur ir kaip jos laikomos. Slovėnijoje bičių aviliai yra kitokie nei Lietuvoje. Pasivaikščiojome, pasigrožėjome gamta ir pilni įspūdžių grįžome namo. Smagiai praleidome vakarą su mus šiltai priėmusiomis šeimomis.

Edvardas Ražanskas, 8b klasė

 

   Ketvirtadienį, rugsėjo 21 dieną, pradėjome kelione į Liublianą, Slovėnijos sostinę. Miestas mus pasitiko vasarišku oru. Kai kas sako, kad Liubliana – tai maža Venecija su mažais ir dideliais tiltais, puoštais slibinais. Nespėjome gerai pasižvalgyti po miestą, nes turėjome skubėti į prezidentūrą. Laukė susitikimas su šalies Prezidentu Borut Pahor. Įvyko šiltas ir malonus susitikimas, kurio metu vyko diskusijos apie gamtos apsaugą. Po jų Prezidentas mus vaišino skaniais ledais. Greitai prabėgo laikas gražiojoje, kalnuotoje Liublianoje.
   Po to vykome į Gorenjską. Visus sužavėjo nuostabaus grožio kalnai. Ši vieta net patiems slovėnams kelia didelį susižavėjimą. Aplankėme Planicą – Alpių slėnį, kuriame vyksta pasaulio šuolių su slidėmis čempionatai. Šio šuolių su slidėmis centro kalnas yra vienas iš aukščiausių tokių kalnų pasaulyje. Vieni projekto dalyviai į kalnus kopė, kiti kilo keltuvais, o kai kurie grožėjosi jais iš papėdės.
   Po trijų valandų pajudėjome prie Jasnos ežero. Ežeras toks skaidrus ir žydras, kad matėme plaukiojančias žuvytes. Paskui aplankėme Krajanskos Goros – Bledo pilį. Nuo pilies bokštų atsiveria nuostabaus grožio ežeras, kurio viduryje yra sala su bažnyčia. Grožėjomės nuostabiu, užburiančiu vaizdu. Po ilgos ir įdomios dienos, kupinos nuostabių įspūdžių, emocijų, grįžome į savo laikinąsias šeimas.

Austyna Miežinytė, 7b klasė

 


   Penktadienį, rugsėjo 22 dieną, mokykliniu autobusu nuvažiavome į mokyklą Kozje. Kol susirinko visi mokiniai, klausėmės melodijų muzikos kabinete.
   Nuvykome į Bratuša ūkį Podsreda vietovėje. Fermoje apžiūrėjome slovėnų auginamus naminius gyvulius, sužinojome, kaip užauga ir subręsta kukurūzai, vynuogės, moliūgai bei pupelės. Teko pabandyti „ūkininkauti“ – gliaudėme pupeles, rišome kukurūzų burbuoles. Ūkininkas davė paragauti savo gaminamų vynuogių sulčių, vaišino moliūgų sėklomis, arbata ir pyragėliais.
   Iš ūkio nuvykome į Kukovičičev malūną. Išgirdome šio malūno istoriją, sužinojome, kaip gaminami miltai. Taip pat ragavome įvairių rūšių duonos, keptos iš čia sumaltų miltų.
   Po pietų pasiekėmeį "Gruska" urvą miške, karstiniame slėnyje. Grožėjomės upeliu, kriokliuku, kalnais, gėlėmis ir medžiais. Kaip puiku čia pasivaikščioti ir pailsėti! Vėliau keliavome traukinuku į raganos trobelę. Ten radome apie 100 eksponatų, kurie buvo pagaminti prieš 50 metų. Taip pat matėme senovinių suvenyrų.
   Nusileidę traukinuku nuo kalno, vykome į Olimje vienuolyną ir šokolado parduotuvę. Grįžę dalijomės įspūdžiais ir ruošėmės šeštadieniui – paskutinei viešnagės dienai.

Orestas Slapšys, 7a klasė

 


   Rugsėjo 23 diena buvo skirta sportui. Iš pradžių stebėjome mokinių atliekamus akrobatinius pratimus ant žirgų. Po to buvome supažindinti su mokyklos sporto veiklomis. Turėjome išsirinkti, kokios sporto šakos užsiėmimuose dalyvausime. Mes su Austyna pasirinkome badmintoną, kiti galėjo rinktis krepšinį, futbolą, karatė.
   Pažaidę išėjome į žygį aplink Kozje. Įveikėme apie 6 kilometrus. Kokie gražūs vaizdai atsiveria nuo kalno viršūnės!
   Grįžę iš žygio, važiavome pietauti į "Turistična kmetija Pirš". Ten vyko ir sertifikatų įteikimo ceremonija. Kupini įspūdžių bei geros nuotaikos grįžome į laikinąsias šeimas. Kelsimės anksti, išvykstame 3.30 val.

Akvilė Sudvojūtė, 8b klasė

 

20170923 151335
   Per penkias vizito dienas pamatėme daug. Supratome, jog Kozje žmonės gyvena su gamta ir dėl gamtos. Tai jų didžiausias lobis ir jie tai supranta. Mes taip pat turėsime galimybę supažindinti projekto partnerius su savo mokykla ir Lietuvos gamta. Ketvirtasis ir paskutinis projekto partnerių susitikimas vyks pas mus, Lietuvoje, Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazijoje. Tad laukiame svečių iš Italijos, Lenkijos, Slovėnijos ir Latvijos, kurie svečiuosis pas mus 2018 metų gegužės 7-11 dienomis.


Projekto mokykloje koordinatorė Regina Beinartaitė

Antrasis projekto Erasmus+ "Green Europe" šalių partnerių susitikimas Latvijoje


   Mūsų progimnazijoje projektas "Green Europe" įtraukia vis daugiau ir daugiau mokinių į veiklas, susijusias su gamta – šalies ir artimiausios aplinkos augmenija ir gyvūnija, gamtosauga. Per įvairių dalykų pamokas „Saulėtekio“ mokiniai, kaip ir kitų projekto mokyklų mokiniai, atlieka įvairias užduotis. Antrajame projekto Erasmus+ "Green Europe" šalių partnerių susitikime Latvijoje, Ventspilio II pagrindinėje mokykloje, balandžio 20-24 dienomis susirinkę dalyviai pristatė atliktas užduotis, bendravo ir bendradarbiavo. Taip pat dalyvavo įvairioje ir įdomioje penkių dienų programoje, kurios metu ne tik susipažino su Ventspilio mokykla, mokiniais ir mokytojais, Latvijos gamta, bet ir turėjo galimybę bendrauti su Italijos, Slovėnijos ir Lenkijos komandų nariais. Mokiniai lankėsi pamokose, jaunimo namų užsiėmimuose, taip pat gyvendami šeimose įdomiai leido laisvalaikį. Projekte dalyvaujantys mokytojai susirinkimuose aptarė būsimąsias projekto veiklas.
Vizito Latvijoje metu patirtais įspūdžiais dalinasi mokinės Gustė Tomkevičiūtė (7a kl.), Ieva Pečiulytė (6c kl.), Ugnė Navickaitė (7a kl.), Austėja Lazickaitė (6a kl.).057

Austėja
   Pirmąją vizito Ventspilyje dieną, balandžio 20-ąją, visos projekto komandos susitiko Ventspilio II pagrindinėje mokykloje. Mokykla svečius pasitiko nuostabiu koncertu. Pasirodė talentingiausi šios mokyklos mokiniai – šokėjai, akrobatai, dainininkai bei pianistai. Po koncerto mes buvome palydėti į klases. Aš kartu su Ieva ir mus priėmusia mergaite ėjome į technologijų pamoką. Čia turėjome iš spalvotų sagučių sudėti ir prisiūti pirmąją savo vardo raidę. Po dviejų technologijų pamokų buvo pertraukėlė. O tada mokyklos kieme vyko iškilminga medžio sodinimo šventė, į kurią susirinko miesto valdžios atstovai, mokyklos mokiniai ir mokytojai, taip pat ir visi svečiai. Neišdildomą įspūdį paliko koncertas, iškilmingos kalbos ir pagrindinis šventės momentas – šermukšnio sodinimas. Po pietų apžiūrėjome Ventspilį. Nuvykome prie Baltijos jūros, ėjome akmenimis apramstytu molu, apsilankėme Livonijos pilyje, kurioje išgirdome puikių pasakojimų ir išvydome įdomių eksponatų iš senovės. Buvo labai įdomu apžiūrėti pilį tiek viduje, tiek iš išorės. Vakare šeima mus nuvežė prie jūros. Prisirinkome gražių akmenėlių bei nugludinto stiklo gabaliukų. Beeidami užtikome prie pat jūros tekšenantį krioklį. Grįžome šalia esančiu miško takeliu. Įsėdę į automobilį, namo dar nevažiavome. Užsukome prie ežero, kuriame plaukioja... rykliai! Buvo tikrai labai nejauku stovėti ant lieptelio... Pasivaikščiojome ir dar viename miškelyje. Jame radome apleistą malūną ir bebrų nugraužtus medžius. Staiga už akmens išvydome mažą dėžutę, kurioje buvo užrašų knygelė, rašiklis ir keletas daikčiukų. Šeima mums paaiškino, kad tai yra visame pasaulyje paplitęs žaidimas ir kas randa tokią dėžutę, turi parašyti miestą, datą ir prierašą. Buvau labai nustebinta šiuo radiniu. Negana to, bevažiuojant namo, kelią perbėgo didžiulė stirna! Grįžau pilna įspūdžių ir labai laukiau rytojaus.Ugnė
   Penktadienį, balandžio 21 dieną, apsilankėme Ventspilio skaitmeniniame centre "Digital Center". Tai didžiausias toks centras Latvijoje, veikiantis jau 15 metų, o dvejus pastaruosius metus lankytojai gali nemokamai dalyvauti įvairiuose užsiėmimuose. Ten buvo įdomu, nes iš plastilino lipdėme figūrėles, kurias filmavome ir kūrėme filmuką gamtos saugojimo tema. Kita veikla taip pat buvo labai įdomi. Naudodami šautuvus, lydančius plastmasę, formavome pasirinktus paveikslėlius. Po šių pamokų pietavome, o po pietų aplankėme kūrybos namus "Creative house" ir planetariumą. Kūrybos namuose apžiūrėjome mokinių darbų ekspozicijas, domėjomės, kokiomis veiklomis vaikai užsiima. Didžiojoje salėje vyksta renginiai, o joje yra specialiai užsakytas pianinas. Akustika labai gera, mikrofonų nėra, net ir menkiausias krustelėjimas girdisi. Siuvėjų kambaryje mergaitės ir netgi berniukai siuva, gamina maistą. Rankdarbių kambaryje vaikai mokosi amatų, kuria rankdarbius. Dailės kambaryje meno mėgėjai mokosi piešti ir lipdyti iš molio. Informacinių technologijų kambaryje mokomasi programavimo. Čia konstruojami robotai, galima naudotis įvairiais technologiniais prietaisais. Technologijų kambaryje berniukai mokosi pjaustyti iš medžio. Vėliau lankėmės planetariume, kur gidė pateikė įdomių faktų apie planetas, žvaigždes ir mūsų Žemę.Vakarą praleidome su šeimomis vaikščiodami po Ventspilį ar prie jūros.

Gustė
   Šeštadienį, balandžio 22 dieną, apsilankėme Kuldygoje, Riežupėje ir Ėduolėje. Kuldygoje mes pamatėme plačiausią Europos krioklį, Riežupėje ėjome į smėlio urvus, o Ėduolėje apžiūrėjome pilį. Rumbos krioklio plotis kinta priklausomai nuo upės vandeningumo: vidutiniškai jis yra 100-120 metrų, tačiau potvynio metu gali siekti 279 m. Aukštis – 1,6-2,2 m. Bendras Riežupės smėlio urvų ilgis yra apie 2 kilometrus. Šiuos urvus dabar galima apžiūrėti vaikštant požeminiu 460 metrų ilgio tuneliu, kurio labirintai, kaip pasakojama, turi keistų galių. Urvus kasė trijų kartų žmonės, tad visi labirintai yra žmogaus rankų darbas. Urvai yra privati nuosavybė, jų savininkė Inesa yra urvų ketvirtos kartos paveldėtoja. Baltas urvų smėlis buvo naudojamas stiklo gamybai Ilgucieme. Smėlis yra baltas ir švarus kaip cukrus. Oro temperatūra urvuose yra pastovi – +8 visus metus. Žiemą urvuose prieglobstį susiranda šikšnosparniai. Paprastai šikšnosparnių čia būna aštuonių rūšių. Niekieno netrukdomi, jie peržiemoja ir pavasarį palieka urvus, užleisdami vietą turistams, lankantiems labirintus. Po pietų restorane Klūdzinš vaikščiojome pėsčiųjų gatve. Ėduolės pilis yra šalia Ėduolės malūno ežero. Pilis buvo statoma nuo 1264 iki 1276 m. Viduramžių pilies muziejuje galima pamatyti baltąją, raudonąją, žaliąją sales, biblioteką, apvalųjį kambarį bokšte, vaikų žaidimų kambarį. Galima apžiūrėti įvairius daiktus (senovinius laikrodžius, įvairias dėžutes ir kt.), skulptūras. Diena buvo labai įdomi. Susipažinome su išskirtinėmis Latvijos gamtos vietomis, pamatėme šiai šaliai būdingą augmeniją.


Ieva
   Sekmadienį, balandžio 23 dieną, pradėjome kelionę į Kolkos įlanką, kitaip vadinamą Kolkos ragu. Ši vieta ypatinga tuo, kad čia susitinka dvi jūros – atvira Baltijos jūra su Rygos įlankos jūra. Pasigrožėję jūromis ir paplūdimiu vykome į Roją. Visus sužavėjo Rojos senamiestis. Vaikščiojome pažintinu miško taku. Vėliau nuvykome į restoraną ant jūros kranto, kuriame gaminome desertą iš duonos tešlos, morkų ir sūrio. Restorano edukatorė mums papasakojo apie žuvų rūšis bei kaip jas senovėje rūkydavo, kokius patiekalus gamindavo. Degustavome įvairiai paruoštą žuvį. Ragauti buvo labai smalsu ir skanu. Kupini įspūdžių grįžome į laikinąsias šeimas.   Grįžę iš Latvijos jau galvojame apie trečiąjį projekto vizitą. Rugsėjo 19- 23 dienomis Slovėnijoje vėl susitiksime su visų projekte dalyvaujančių šalių atstovais. Tad sėkmės būsimajai mokyklos komandai atliekant užduotis ir pasirengiant atstovauti mūsų progimnazijai Slovėnijoje.

Projekto koordinatorė mokykloje mokytoja Regina Beinartaitė

Erasmus+ projektas „Žalioji Europa“ įtraukia vis į naujas veiklas


   Dalyvaudami projekte „Žalioji Europa“, turėjome užduotį pristatyti, kaip mokykla rūpinasi paukščiais. O veiklų buvo daug ir įvairių. Tiek per mokomųjų dalykų pamokas, tiek būreliuose mokiniai mokėsi apie paukščius ir jais rūpinosi.
   Pagelbėdami paukšteliams žiemą, įrengėme 30 lesyklų, kurias pjaustė staliai ir vaikai, padedami tėvelių. Lesyklose dažniausiai lankėsi naminis žvirblis, karklažvirblis, didžioji zylė ir mėlynoji zylė.
   Laukiant pavasario, mokyklos bendruomenė rūpinosi naujais paukštelių namais – gamino inkilus. Tai darė vaikų seneliai, tėvai, ABC būrelio vaikai ir staliai. Buvo išpjaustyti 48 inkilai, iš kurių 4 atiduoti bažnyčios kiemams puošti. Ant klevų, liepų, kaštonų, beržų galite pamatyti inkilus, kuriuose yra įsikūrusios paukščių šeimos. Inkiluose dažniausiai gyvena žvirbliai, paprastosios raudonauodegės, mėlynosios zylės, varnėnai ir kiti smulkūs plunksnuotieji.
   Dailės būrelio nariai iš plastilino ir modelino pagamino paukščių lipdinius. Tema – „Pavasaris“. Savo darbus jie paskyrė 40 – ties paukščių dienai, nes apytikriai tiek paukščių rūšių iš Lietuvos išskrenda žiemoti į svetimas šalis, o pavasarį sugrįžta į gimtinę. Mokinių darbai eksponuojami mokyklos skaitykloje.
   8 klasių mokiniai, surinkę senus kartonus, popieriaus gabalėlius, medžiagų atraižas ir senus laikraščius, per dailės pamokas nulipdė paukščius. Kurdami paukščius, mokiniai rėmėsi asmeniniu patyrimu ir nuojauta, todėl dažniausiai atkartojo matytas ir pažįstamas formas, proporcijas ir spalvas. Mokinių darbai eksponuojami dailės kabinete.
   Per lietuvių kalbos pamokas 5 klasių mokiniai susipažino su tautosakos žanru – garsų pamėgdžiojimu – gamtos garsų pakeitimais žodžiais. Jie nagrinėjo tekstus ir nustatė, kokių paukščių giesmės mėgdžiojamos tekstuose.Taip pat diskutavo, ar šiais laikais žmonės vis dar mėgdžioja paukščių balsus, kodėl svarbu šią tradiciją tęsti. Kartu su klasės draugais penktokai parengė projektą „Paukščių garsų pamėgdžiojimai“.
   Per biologijos pamokas 7- 8 klasių mokiniai parengė pranešimus apie Lietuvos paukščius. Taip pat klausėsi ir mokėsi atpažinti 20 Lietuvos paukščių balsų bei atliko praktikos darbą, kurio metu tyrė paukščių plunksnų sandarą ir savybes.
   Mokiniai lankėsi technologijų ir verslo mokykloje, kur pagamino paukščius iš šiaudelių. Jie dabar puošia mokyklos erdvę.
   Mokykloje vykdytas veiklas apie paukščius apibendrino ir skaidrių pristatymą sukūrė 7a klasės mokinės Ugnė Navickaitė ir Gustė Tomkevičiūtė. O 6a klasės mokinė Austėja Lazickaitė parengė skaidres apie 5 rūšis paukščių, dažniausiai apsilankančių mūsų mokyklos aplinkoje. Šias moksleives konsultavo biologijos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Valickienė. O perteikti angliškai padėjo anglų kalbos mokytoja Regina Beinartaitė. Šiuos skaidrių pristatymus anglų kalba galite rasti projekto laikraštyje adresu http://erasmusgreeneurope.blogspot.lt/. Jie taip pat pateikti Slovėnijos atstovams, kurie parengs bendrą penkių projekto šalių medžiagą apie Europos paukščius.
   Balandžio 20 - 24 d. Latvijoje, Venspilio mieste įvyks antrasis trumpalaikis projekto “Green Europe“ partnerių susitikimas. Gustė Tomkevičiūtė ir Ugnė Navickaitė, parengusios pristatymą apie mokykloje vykdytas veiklas apie paukščius, bus mūsų mokyklos komandos vienos iš narių. Į Latviją taip pat vyks ir Austėja Lazickaitė, kuri ne tik pristatė 5 mūsų aplinkos paukščius, jos kūrinys apie Kalėdų stebuklą įtrauktas į projekto partnerių parengtą leidinį “Magic of Christmas“. Prie jų prisijungs 6c klasės mokinė Ieva Pečiulytė. Ievos 2 konkursų – “Magic of Christmas“ ir “Projekto logotipas“ – puikūs kūriniai taip pat atstovavo mokyklai. Komandą papildys dvi anglų k. mokytojos Ramunė Ražanskienė bei Regina Beinartaitė. Latvijoje mūsų progimnazijai atstovaujanti komanda bendradarbiaus projekto paraiškoje numatytoje ir partnerių latvių parengtoje programoje. Tikimės įdomios ir naudingos veiklos.

Projekto koordinatorė mokykloje Regina Beinartaitė

 

Pakeistas Erasmus+ projekto "Green Europe" logotipas


Pirmajame tarptautiniame susitikime Italijoje penkių šalių – Italijos, Lenkijos, Slovėnijos, Latvijos ir Lietuvos – mokytojų susirinkime vyko diskusija apie išrinktą projekto logotipą. Nustačius, jog išrinktasis projekto logotipas buvo nukopijuotas iš interneto ir nebuvo originalus, buvo patikrintas visų projekto logotipo konkursui pristatytų logotipų originalumas. Atmetus neoriginalius logotipus, buvo balsuojama renkant naują projekto logotipą. Vertinimo kriterijai buvo logotipo unikalumas ir projekto tikslų bei vertybių atspindėjimas. Pakartotiniuose rinkimuose buvo išrinktas mūsų progimnazijos aštuntokės Rasos Vepštaitės sukurtas logotipas, kuris tapo oficialiu projekto logotipu. Sveikiname projekto “Green Europe“ logotipo autorę! 

naujas logo 1

Projekto koordinatorė mokykloje mokytoja Regina Beinartaitė 

 

Erasmus+ projekto "Green Europe" partnerių pirmasis susitikimas Italijoje

Vasario 27-kovo 3 dienomis Lenkijos, Latvijos, Slovėnijos, Lietuvos ir Italijos šalių mokyklų atstovai – po 4 mokinius ir 2 mokytojus – susitiko Italijos Katanijos miesto mokykloje. Pirmoji vizito diena buvo skirta susipažinti su mokykla, moksleiviais, mokytojais ir savivaldybių merais. Taip pat visi dalyviai buvo paruošę pristatymus anglų kalba: „Mūsų mokykla“, „Šalies švietimo sistema“ ir „Gražiausi šalies gamtos kampeliai“, tad pirmąją susitikimo dieną vieni kitus supažindinome su savo šalimi, švietimo sistema ir mokykla.

Skaityti daugiau...

Vis nauji kūrybiniai iššūkiai projekte „Žalioji Europa“

   Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija dalyvauja švietimo mainų paramos fondo programos "ERASMUS+" projekte „Žalioji Europa“. Mokyklos 7-8 klasių mokiniai, dalyvaudami šiame projekte, 2016 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiais anglų kalba kūrė vaizdo medžiagą apie gražiausias Lietuvos gamtos vietas. Sukurtos medžiagos vertinimo kriterijai buvo šie: vaizdumas, skaidrių kūrimo reikalavimų laikymasis, anglų kalbos taisyklingumas, faktų įvairovė. Sukurtą medžiagą mokiniai žiūrėjo ir komentavo geografijos pamokose. Buvo sukurti 8 pristatymai.
   Kuriant vaizdo medžiagą apie gražiausias Lietuvos gamtos vietas dalyvavo šie mokiniai: Akvilė Svidraitė 8c, Ugnė Krikščiūnaitė 8c, Emilija Dainytė 8c, Manfredas Malinauskas 8c, Paulius Jakupka 8c, Tadas Matijošius 8c, Nojus Makačiūnas 8c, Mangirdas Ribikauskas 8c, Fausta Didžgalvytė 8c, Eglė Bareikytė 8c, Gabrielė Garbauskaitė 8c, Kotryna Raščiūtė 8c, Martyna Pažemytė 8c, Viktorija Gurklytė 7a, Gustė Tomkevičiūtė 7a, Agnė Paškevičiūtė 7a, Augustas Horban 7c, Gabija Matuzaitė 7c, Margarita Karazijaitė 8b, Fausta Bagočiūnaitė 8b, Goda Mickevičiūtė 7b, Austėja Jurevičiūtė 7b. Pastarųjų mokinių, Godos ir Austėjos, bendras darbas atrinktas kaip geriausias.

Geografijos mokytojas Svajūnas Gaigalas

Copyright © 2022 Panevėžio „Saulėtekio“ progimnazija Rights Reserved.